بازی تازۀ خلیلزاد شروع شده است

خلیلزاد خوب میداند که مهره های چیده شده برای افغانستان همه آمریکایی هستند. هم طرف حکومت آمریکایی است و هم طرف طالبان آمریکایی هستند و هردوطرف دستپروردگان خودشان می باشند.

سرور دانش قانون نویس قبیله آپارتاید!

اکثر قوانینی را که به نام دانش تاپه و مهر زده اند خصلت آپارتاید و تبعیض نژادی دارد که زنجیر در دست و پای اقوام غیر پشتون بسته اند. مانند قانون سهمیه بندی تحصیلات عالی، قانون حوزه بندی انتخابات، قانون مالکیت دولتی و کوچی ها…

اطلاعیه مدیریت ترافیک «ولایت غزنی»

نکات مهم و ضروری برای رانندگان وسایط نقلیه به ویژه رانندگانی که در مسیر شاهراه، «کوتل روضه» و سایر جاده های صعب العبور مرکز شهر «غزنی» که به ولسوالی ها و ولایات همجوار رفت و آمد دارند.

سازوکار جدید صلح؛ مشارکت یا مالکیت؟

هنوزهم صداهایی از درون حکومت شنیده می‌شود که بر «مالکیت» بی‌قید و شرط، تام و مطلق کابل بر روند صلح با طالبان، تأکید دارد. این صداها اما نه قدرت گذشته را دارد و نه اثرگذاری قابل انتظار آن را.

خطرناکترین نژادهای سگ در دنیا + عکس سگ های وحشی

این خیلی مفید است که درباره انواع نژاد ها و میزان خطرسازی آنها اطلاع کافی داشته باشیم تا به این ترتیب انتخاب بهتری در درباره سگ مورد نظرمان داشته باشیم و خودمان را از خطرات احتمالی ایمن کنیم.