سرویس بین الملل

خبرهای این سرویس: 717

هشدار کوریای شمالی به امریکا

کوریای شمالی هشدار داد در صورتی که امریکا تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور را لغو نکند، پیونگ یانگ می‌تواند سیاست داخلی این کشور مبنی بر تقویت نیروگاه هسته‌ای خود را از سر بگیرد.

حمله بر دفتر استخبارات داخلی روسیه

پس از انفجار در یک ساختمان اداره استخبارات داخلی روسیه موسوم به “سرویس امنیت فدرال روسیه”، در شهر بندری ارخانگلسک در شمال این کشور، مقامات گمان می‌برند که این یک عمل تروریستی بوده است.