سرویس اجتماع

خبرهای این سرویس: 459

۲۷ درصد جامعه افغانستان از بیکاری رنج می برند

رییس اجراییه کشور افزود که براساس آمار ۲۷ درصد بیکار داریم و سالانه ۴۰۰ هزار تن دیگر وارد بازار کار می‌شوند. بنابراین مسأله کارآفرینی در اولویت قرار داشته و مهمترین هدف حکومت است.

تمام مکاتب‌ ولایت فراه تعطیل شدند

کبیر حقمل، سخن‌گوی وزارت معارف می‌گوید که این تصمیم پس از گسترش ناامنی‌ها و نیز حمله‌های اخیر طالبان بر شهر فراه، از سوی رهبری این وزارت گرفته شده است.