سرویس اجتماع

خبرهای این سرویس: 460

واژگون شدن یک موتر در ولایت غور

فرمانده پلیس ولسوالی تیوره غور می‌گوید که این موتر نوع فلانکوچ بوده و امروز درکوتل پُشته تور، بین ولسوالی‌های تولک و تیوره از جاده منحرف شده است.

ژاله های مرگبار در ننگرهار

باریدن ژاله در ولایت ننگرهار، ۴تن قربانی گرفت.قربانیان این رویداد مربوط به روستای عطاخان شهرستان «کوت» می‌باشد.