سرویس امنیتی

خبرهای این سرویس: 1195

نشست صلح افغانستان در «عربستان» برگزار می شود

پس از ناکام بودن نمایندگان افغانستان برای دیدار مستقیم با طالبان در نشست امارات، دولت کابل تصمیم گرفته برای گفت‌وگو با این گروه نمایندگانی را برای حضور در نشست عربستان نیز اعزام کند.