سرویس امنیتی

خبرهای این سرویس: 1256

شاهراه هزار کیلومتری «کابل – هرات» در دست طالبان

مقام‌های محلی، رانندگان و مسافران می‌گویند که در دو ماه اخیر و باسرد شدن هوا، افراد مسلح و به ویژه افراد گروه طالبان از دامنه‌های کوه‌ها پایین آمده و در امتداد این شاهراه ایست‌های بازرسی ایجاد کرده‌اند.