سرویس امنیتی

خبرهای این سرویس: 1195

آزادی قیصاری؛ شکست سیاسی اشرف غنی!

تا امروز دقیقاً مشخص نیست که حکومت به چه دلیلی قیصاری را در بند کرده بود؟ اگر مقصر بود چرا همان روز اول به نهادهای عدلی و قضایی سپرده نشد و اگر بی گناه بود چرا دستگیر شد؟

«نظام الدین قیصاری» آزاد شد

رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از آزادی «نظام الدین قیصاری»، یکی از فرماندهان خیزش مردمی وابسته به جنرال دوستم از زندان خبر داد.