سرویس امنیتی

خبرهای این سرویس: 1195

۲۰۱۸، یک سال دشوار امنیتی برای افغانستان

سال ۲۰۱۸ برای مردم افغانستان خونین و مملو از رویدادهای تروریستی بود. جنگ با شدت بیشتری ادامه یافت، طالبان مناطق بیشتری را تصرف کردند و در کنار طالبان، گروه داعش با حمله بر مکان‌های ملکی قربانیان بیشتری از مردم گرفت.