سرویس دین و اندیشه

خبرهای این سرویس: 45

گفتمان طالبانی، چالش تازه مجاهدین

عبدالحکیم مجاهد تنها یک فرد نیست، یک گفتمان است، یک ایدئولوژی است، یک منظومه منسجم و سازمان یافته فکری و اعتقادی است، یک خط و مشی سیاسی است، یک مانیفست است

استراتژی بی نظمی آمریکا برای خاورمیانه و شمال آفریقا

ینک آمریکا راهکارهای مطلوب برای حفاظت و تأمین بهینه منافع استراتژیک خود را در مقابله با این قیام‌های مردمی از طریق طراحی و اجرای نوعی استراتژی بی‌نظمی پیگیری می‌کند تا در یک فرآیند قابل کنترل و برنامه‌ریزی‌شده به روند هژمونی منطقه‌ای در پوستین و نقش جدیدتر ادامه دهد

محسنی/ مزاری در قاموس من

  نوع نگاه من به گذشته ویل دورانتی است که “تاریخ را می بایست فلاسفه بنویسند” ،اما برعکس دراین بحبوحه؛ تاریخ کتبی از ذهن توصیف گر یک چاپلوس در بار و یا ازخامه یک قلم زن مصلحت اندیش ،روی صفحه کاغذ پیاده شده است ، و تاریخ شفاهی ؛از زبان یک راوی مغرض، پشت دروزاه […]

روز شنبه‌ی آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟

کافیست روز شنبه دوم اسد معماران جنبش و مهندسان طرح تظاهرات نامحدود از ده استقامت با خانواده های شان به سوی ارگ در صف اول قرار بیگیرند، تا جنبشی‌ها بفهمند که ذغال سوختِ لکوموتیو جنبش و گوشت دم توپ روشنایی که تاریکی بیش نیست نخواهند شد.