سرویس دین و اندیشه

خبرهای این سرویس: 47

مراسم سوگند به قرآن کریم در کنگره آمریکا

مراسم سوگند نمایندگان کنگره امریکا، این بار شاهد اتفاقی منحصر به فرد بود. در این دوره ۲ زن مسلمان به قرآنی که منسوب است به توماس جفرسون سومین رئیس جمهور ایالات متحده امریکا.