سرویس سیاسی

خبرهای این سرویس: 2161

واکنش «امرالله صالح» به تنش ها و جنجال های بوجود آمده بر سر برکناری قومندان امنیه ولایت «بلخ»

رئیس پیشین امینت ملی افغانستان می‌گوید که تقرر قوماندان امنیه جدید برای ولایت بلخ هیچگونه توطئه و دسیسه بر ضد هیچ کس و هیچ حزب سیاسی نبوده و نیست بلکه این تصمیم بخاطر آوردن بهبود در وضعیت امنیتی آن ولایت اتخاذ گردیده است.