سرویس سیاسی

خبرهای این سرویس: 2161

غنی به امارات رفت

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور صبح امروز در رأس یک هیات عالی رتبۀ دولتی جهت یک سفر رسمی عازم ابوظبی پایتخت امارات متحدۀ عربی گردید.

داوودزَی عازم ایران شد

رئیس دبیرخانه‌ی شورای عالی صلح و نماینده‌ی رئیس‌جمهور افغانستان در امور منطقه‌ای برای اجماع صلح امروز برای دیدار و گفت‌وگو با مقام‌های ایرانی روی روند صلح افغانستان به تهران رفت.