سرویس سیاسی

خبرهای این سرویس: 1949

دلایل استعفاء جنرال مراد

جنزال عالی رتبه کشور مراد علی مراد فرمانده ارتش کابل گفته که یکی از دلایل اصلی استعفاء وی «نجات افغانستان» بوده است.

فاتحه «حزب جمعیت» را بخوانید!

حزب جمعیت اسلامی زمانی پرنفوذترین، مقتدرترین و بزرگترین حزب سیاسی و نظامی افغانستان بود.تصمیم گیرندگان اصلی آن برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود بودند که پس از آنان بقیه اعضای حزب هرکدام به دنبال منافع شخصی خود روان شدند و این حزب تا سرحد سقوط و انحطاط کامل پیش برده اند.