سرویس اقتصادی

خبرهای این سرویس: 473

رئیس جمهور غنی به سوئیس رفت

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور صبح امروز چهار شنبه(۳، دلو) در راس یک هیات عالی رتبه دولتی برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد وارد داووس سویس گردید.