سرویس اقتصادی

خبرهای این سرویس: 473

رئیس اجراییه: در زمینه ایجاد شغل و فرصت های کاری برای جوانان گام های موثری برداشته شده است

رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان در نشستی در کمیته اجرایی جوانان برای اشتغال‌زایی در کابل، تأکید کرده است که در سال جاری در راستای ایجاد شغل و فراهم کردن فرصت‌های کاری، گام‌های خوبی در این کشور برداشته شده که نظر به سال‌های قبل، پیشرفت را نشان می‌دهد.