سرویس فرهنگی

خبرهای این سرویس: 253

۵۶ درصد کودکان کارگر در افغانستان از تعلیم و تربیه محروم اند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با راه اندازی تحقیقی زیر عنوان “عوامل و پیامدهای ناگوار کار شاقه اطفال” می‌گوید که ۹۰ درصد کودکان کارگر بیش از ۳۵ ساعت در هفته کار می‌کنند و ۱۰ درصد آنان از طرف شب نیز مصروف کار اند.

گزارش تصویری اعتراض به تعصب رئیس معارف هرات

معترضان می‌گویند رئیس اداره‌ معارف این ولایت فردی متعصب، قوم‌گرا، متهم به فساد اداری و انجام امور سیاسی و حزبی زیر عنوان معارف است.

معترضان یک‌صدا شعارهای “تعصب بس است” و “معارف سیاسی نمی‌خواهیم” سر می‌دادند.

دور نخست امتحان کانکور فردا آغاز خواهد شد

نجیب الله خواجه عمری، وزیر تحصیلات عالی می‌گوید که امسال دوصد هزار تن برای برای شرکت دراین آزمون ها ثبت نام کرده اند اما یک صدو شانزده هزارو چهار صدو سی و دو تن شان در دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای تحصیلی دولتی جذب خواهند شد.

سیستم کنونی کانکور افغانستان برای جوانان مستعد در بخش خاص کارایی ندارد

خیلی‌ها با انتقاد از این سیستم کانکور، کارزاری را زیر نام تغییر شیوه کانکور در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی کرده اند. این گروه که متشکل از چند جوان رضاکار است باورمندند که این شیوه کانکور سبب می‌شود خیلی از جوانان با استعداد که در یک بخش خاص توانایی دارند از پیشرفت و دست‌یافتن به تحصیلات عالی باز بمانند،