سرویس فرهنگی

خبرهای این سرویس: 264

عبدالله: توانمندسازی زنان، توانمندسازی جامعه است

«عبدالله عبدالله» در برنامه‌ای ‌که به منظور بلند بردن ظرفیت بانوان آموزگار از سوی برنامه توانمندسازی بانوان (پروموت) برگزار شده بود گفت: زنان نیمی از پیکر جامعه‌اند و اگر آنان توانمند شوند، جامعه نیز توانمند می‌شود.