سرویس فرهنگی

خبرهای این سرویس: 264

پایتخت تمدن اسلامی و شهرهای کثیف افغانستان

مردم افغانستان به گونه‌ ای با کثافت و آلودگی و زشتی خو گرفته‌اند، بوی‌های زشت و مشمئز کننده، آنچنان در مغز و جان این مردم نشسته، که حس تشخیص زشتی و زیبایی، بوهای بد و خوب را از دست داده‌اند.