سرویس فرهنگی

خبرهای این سرویس: 202

سرور دانش بر اهمیت روابط افغانستان و فرانسه تاکید کرد

سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور که به منظور شرکت در کنفرانس سران یونسکو در پاریس به سر می برد، با ژان مارک سوفه رئیس شورای دولت فرانسه در مقر آن شورا در شهر پاریس دیدار نمود و با وی در باره مسایل مورد علاقه دو طرف گفتگو کردند.

طرح قانون مدال دولتی علامه فیض محمد کاتب هزاره نهایی شد

طرح قانون مدال دولتی علامه فیض محمد کاتب هزاره که بعنوان ضمیمه شماره(۷) قانون نشان ها ومدال ها، در جلسه(۱۰) مورخ ۱۳ سنبله ۱۳۹۶ کابینه مورد تأیید قرار گرفته بود، در یک جلسه اختصاصی با حضور وزیر و نمایندگان وزارت عدلیه، تحصیلات عالی، نماینده کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و نماینده اداره امور ریاست جمهوری، به ریاست معاون دوم رئیس جمهور مورد تدقیق قرار گرفت و نهایی شد.

علی رضا و یارانش افتخار بخشیدند!

تیم گمنام و فقیر فوتسال افغانستان با شکست در برابر تیم های اول و دوم آسیا ( ایران و جاپان ) در رده چهارم جام فوتسال آسیا قرار گرفت.