سرویس اندیشه

خبرهای این سرویس: 33

صلح افغانستان از گذرگاه عربستان به کدام سو می رود؟

گردهمایی دو روزه علمای ۳۲ کشور اسلامی روز سه شنبه در عربستان به منظور تبادل نظر برای ماهیت جنگ در افغانستان از منظر دینی برگزار شد اما تنوع موضع گیری بازیگران اصلی و موثر بر فرآیند صلح عرصه را پیچیده و شرایط بعد از گذرگاه عربستان را مبهم ساخته است.

کدام دموکراسی؟

دموکراسی،شکلی از حکومت است که بر اساس سلطه ی اکثریت ایجاد میشود. این “مفهوم سلطه”در جامعه شناسی انقلاب ها بسیار مهم است.نظریه پردازان لیبرال “اکثریت” را به رخ عدالت خواهان می کشند بی آن که در باره ی “ماهیت سلطه” سخن بگویند.

استراتژی جدید آمریکا در افغانستان

به نظر می رسد با توجه به تجربه ناکام آمریکا در عراق ، این کشور کوشش خواهد کرد به هر طریقی با استفاده از گزینه های نظامی ، دستاوردهایی را در قبال امنیت افغانستان برای خود به ثبت رساند.

گزینه‌های داعش پس از سوریه و عراق/در افغانستان چه می گذرد؟

پایگاه خبری النشره، کار داعش در عراق و سوریه را تا چند ماه دیگر کاملاً یکسره دانست و گفت: انتظار می رود امریکا به بهانه ظهور داعش در افغانستان و تهدید آن برای کشورهای آسیای مرکزی هزاران نیروی خود را به این کشور اعزام کند.

ذاکر نایک، یک مغالطه گر یا یک دعوتگر؟؟

چند روز است که داکتر ذاکر نایک هندی، باز خبر ساز شده. از او به عنوان ‘دعوتگر بزرگ مسلمان’ یاد می شود و اینکه افراد بی شمار به ‘قوت استدلال’ اش مسلمان شده اند. ظاهرا به همین دلیل جایزه شاه فیصل برای خدمت به اسلام را هم از عربستان سعودی در یافت کرده است. من هم کنجکاو شدم. چند ویدئوی اورا تماشا کردم. شک ندارم که نیت نیک دارد. از این لحاظ درخور احترام است.

ترور شخصیتی جنرال مراد توسط ارگ

جالب است اینکه قومای هزاره، ازتعلُّق گرفتن پُست معینیت وزارت داخله به جنرال مراد چقدر خوشحالی نموده و برای این کار چقدر کف میزنند ولی غافل ازاینکه جناب اشرف غنی بادارو دسته پشتون ارگ نشین خویش بااین اقدام( تحویل دادن پُست معینیت به جنرال مراد)، درواقع جنرال مرادرا ترور شخصیتی نموده ونگذاشت جنرال مراد به عنوان محبوب دلها و به عنوان یک شیرمرد دلیر درصحنه های مهم جنگی، نظامی ودفاعی باقی بماند.