سرویس امنیتی

خبرهای این سرویس: 401

آصف مهمند به زندان محکوم شد

لوی سارنوالی تأیید می‌کند که آصف مهمند، عضو شورای ولایتی بلخ، و عبدالرحمان احمدزی، رییس پیشین حج و اوقاف ولایت کابل، از سوی دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به زندان محکوم شدند.