سرویس امنیتی

خبرهای این سرویس: 981

معاون والی طالبان در هرات کشته شد

مسئولین در فرماندهی پولیس هرات می‌گویند که ملامنان لیوانی، معاون والی طالبان هرات و یکی از خطرناک‌ترین چهره‌های گروه طالبان بعد از زخمی شدن توسط نیروهای امنیتی فوت کرد.

صلح در افغانستان، نقطه سرخط

افغانستان بعد از ۴ دهه ناامنی برای رسیدن به صلح راه‌های مختلفی را امتحان کرده وتازگی به نقش آفرینی نماینده ویژه آمریکا برای میانجیگری بین دولت و گروه طالبان امید بسته اما آن طور که رسانه‌ها از این نماینده نقل کرده‌اند او تازه از ۲ طرف خواستار معرفی نماینده شده‌ است.