سرویس اقتصادی

خبرهای این سرویس: 293

بزرگ‌ترین «جشنواره‌ی انگور و عسل» در هرات برگزار شد

بزرگ‌ترین جشنواره‌ی انگور و عسل یک‌جا با نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری، امروز با حضور نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، محمد آصف رحیمی والی هرات، دهقانان، مالداران، نماینده‌گان کشورهای ایران، هند، پاکستان و ترکیه در شهر هرات برگزار شد.

نفوذ نرم چین در اقتصاد افغانستان

قدمت روابط تجاری چین با افغانستان به عبور راه باستانی ابرایشم از «بدخشان»، «بامیان» و «بلخ» به آسیای میانه و غرب باز می گردد و تلاش برای احیای آن جایگاه، رویکرد اقتصادی چین در برابر افغانستان است که این روزها دیده می شود.

دولت افغانستان در زمینه محو تبعیض علیه زنان نقش برازنده داشته است

محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، در همایشی زیر عنوان “دومین نشست اقتصادی زنان متشبث” گفت که دولت افغانستان در چهار سال گذشته کوشیده است با محو تبعیض فرا راه کار زنان در زمینه انکشاف صنایع زنان و رشد رهبریت زنان، نقش برازنده داشته باشد.

نخستین مسلخ معیاری در افغانستان تا یک ماه دیگر به بهره‌برداری سپرده می‌شود

همه‌ی حیوانات در این مسلخ، نخست معاینه صحی می‌شوند و پس از اطمینان در مورد سلامتی، هر کدام، ذبح گردیده و پس از پوست‌کـَنی و ردیف‌بندی، گوشت آن‌ها توسط لاری‌های یخچال‌دار، به قصابی‌های شهر، توزیع می‌گردد.