سرویس اقتصادی

خبرهای این سرویس: 271

برنامه جهانی غذا ۷۱۷ میلیون دالر به افغانستان کمک خواهد کرد

دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی با نشر خبرنامه‌ای گفت که عبدالله عبدالله برای اشتراک در اجلاس سالانه‌ی هیات اجرایی برنامه‌ی جهانی غذا به نمایندگی از افغانستان و تأیید برنامه‌ استراتیژیک کشور برای سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ از سوی برنامه‌ جهانی غذا وارد ایتالیا گردید.

قرارداد ۱۲ پروژه انکشافی به امضا رسید

علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب در مراسم امضای این قرار داد‌ها گفت که این قرار داد‌ها زمینه مدیریت آب‌های کشور را فراهم نموده که در اثر آن هزاران هکتار زمین آبیاری خواهند شد.

قرارداد پروژه‌های بزرگ آب‌رسانی به امضا رسید

قرارداد چهار پروژه بزرگ شبکه‌های آبرسانی به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون افغانی، برای ولایات کابل، فاریاب، لوگر و پکتیا در وزارت شهرسازی و مسکن، میان ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون و شرکت‌های ساختمانی راسخ و صفت به امضا رسید.