سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 452

چلیپا بر کاندیدان بی‌نظافت

شماری از جوانان شهر کابل با انتقاد از عملکرد تعدادی از نامزدان، کمپاین چلیپا بر کاندیدان بی نظافت را آغاز کرده اند

واژگون شدن یک موتر در ولایت غور

فرمانده پلیس ولسوالی تیوره غور می‌گوید که این موتر نوع فلانکوچ بوده و امروز درکوتل پُشته تور، بین ولسوالی‌های تولک و تیوره از جاده منحرف شده است.

ژاله های مرگبار در ننگرهار

باریدن ژاله در ولایت ننگرهار، ۴تن قربانی گرفت.قربانیان این رویداد مربوط به روستای عطاخان شهرستان «کوت» می‌باشد.