سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 432

تعطیلات تابستانی مکاتب تمدید شد

وزارت معارف اعلام کرد که رخصتی تابستانی مکاتب مناطق سردسیر کشور بنابر درخواست اولیای دانش آموزان تا تاریخ ۳ سنبله تمدید شده است.

دولت افغانستان در زمینه محو تبعیض علیه زنان نقش برازنده داشته است

محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، در همایشی زیر عنوان “دومین نشست اقتصادی زنان متشبث” گفت که دولت افغانستان در چهار سال گذشته کوشیده است با محو تبعیض فرا راه کار زنان در زمینه انکشاف صنایع زنان و رشد رهبریت زنان، نقش برازنده داشته باشد.