سرویس اجتماعی

خبرهای این سرویس: 260

برف باری شدید در سالنگ‌ها

سالنگ‌‎ها شاهد برف باری شدید است و به گفته‌ی ریاست حفظ و مراقبت از سالنگ‌ها در جریان ۲۴ ساعت گذشته ریزش برف و باران آرام و وقفه‌ای دوام داشته است.

جریمه و انتقال وسایط متخلف از سوی ترافیک کابل

به‌منظور کاهش ازدحام در سطح شهر، طبق اطلاعیۀ قبلی شاروالی کابل در مورد منع پارک وسایط الی فاصلۀ ۵۰ متری در چهارراهی‌ها و ساحات منع پارک، مطابق به مواد قانون ترافیک جاده، امروز با وسایط متخلف برخورد قانونی صورت گرفت.

صلاحیت های امور خدماتی مدیریت ترافیک کابل، به شاروالی کابل انتقال یافت

ویس احمد برمک، سرپرست وزارت امور داخله روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری که به هدف انتقال صلاحیت های امور خدماتی ترافیک کابل برگزارشده بود، گفت: صلاحیت های امور خدماتی ترافیک کابل به گونه تدریجی به شاروالی کابل منتقل می شود.

آغاز کمپاین سراسری جهت مبارزه با ادویه قاچاقی

اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی، برای مبارزه با قاچاق ادویه، کمپاین سراسری جمع آوری ادویه قاچاقی و تقلبی را طرح نموده است و مرحله اول این کمپاین که به مدت ۱۲ هفته پیشبینی شده است امروز از کابل آغازگردید و بعدا به ۳۴ ولایت کشور توسعه پیدا خواهد کرد.

شهروند نه گله‌یی سرگردان

برخی از جاده‌های مهم شهر را دیوارهای سمنتی بسته‌اند. در عقب دیوارها مامورین بلند رتبه و به اصطلاح رهبران گروه‌ها و تنظیم‌های سیاسی پنهان شده‌اند و به قول خود شان در فضای «امنیت» زنده‌گی می‌کنند.

آجندای ملی مصونیت غذایی و تغذیه ضامن سلامت جامعه است

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه ، در مراسم «راه‌اندازی آجندای ملیِ مصونیت غذایی و تغذیه و عضویت افغانستان در حرکت جهانی برای توسعه خدمات تعذی» گفت که عضویت افغانستان به عنوان شصتمین کشور دنیا در حرکت جهانی برای توسعه تغذی، یک گام مهم برای رفع چالش‌ها می‌باشد.

قیمت انترنت در بازار عمومی کاهش یابد

دراین جلسه، پیرامون نقش کلیدی مکاتب مسلکی، نیازمندی‌های مارکیت( تناسب عرضه و تقاضای بازار کار نظر به رشتۀ تحصیلی) و پلان انکشافی در رشته‌های فعلی تحصیلات عالی و تعلیمات تخنیکی بحث شد.