ولایت فراه در یک قدمی سقوط است

بنابر گزارش مقامات محلی اگر دولت به وضعیت امنیتی ولایت فراه رسیده‌گی نکند این ولایت بزودی توسط طالبان سقوط خواهد کرد.