ظهور «مرتضوی» ثانی…

شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست‌ جمهوری در نقش «سپر بلا»ی اشرف‌غنی ظاهر شده و در چهار سال در دفاع از غنی به پیمانه‌یی افراط کرده که اگر روی تبلیغات و اظهارنظرهای او حساب کرده بودیم، حالا افغانستان جز کشورهای توسعه‌یافتۀ دنیا بود!

پاکستان به «سگ هاری» می ماند که هیچ همسایه‌ای از دستش روز ندارد

سخنگوی حکومت پیشین افغانستان می‌گوید: “بعد از انتحاری‌ها در زاهدان (ایران) و کشمیر (زیر اداره هند) بهترین موقع بود که افغانستان صدای خود را در سازمان ملل و دیگر نهاد بین‌المللی بالا می‌کرد و می‌گفت که پاکستان به سگ هاری می‌ماند که هیچ همسایه‌ای از دستش روز ندارد.”

از دروغ های شاخدار غنی تا چرند گویی های محب

این طفلک بیسواد می گوید که طالبان بدون هدف می جنگند. مگر طالبان بر سر “آیس کریم” با غنی نمی جنگند؟ مگر امارت طالبان بر سر جسد انسانها و تباهی افغانستان بنا نیافت؟ مگر طالبان داعیه قبیلوی ندارند؟

افتتاح پل «۲۰ دالری» حکومت!

ساکنان ناحیه (ششم،سیزدهم،شانزدهم) در کابل از بی توجهی و بی خیالی حکومت و کم کاری شهرداری کابل گله مند هستند و به همین دلیل دست به اعتراض زدند.