شرکت معاون دوم رئیس جمهور در انتخابات

معاون رئیس جمهور با استعمال رأی خود در مرکز رأی‌دهی مسجد باقرالعلوم در جاده فیض محمد کاتب، این روز را به مردم افغانستان تبریک گفته و آن را یک روز سرنوشت‌ساز برای کشور خواند.

شرکت معاون دوم رئیس جمهور در انتخابات

معاون رئیس جمهور با استعمال رأی خود در مرکز رأی‌دهی مسجد باقرالعلوم در جاده فیض محمد کاتب، این روز را به مردم افغانستان تبریک گفته و آن را یک روز سرنوشت‌ساز برای کشور خواند.

آیا مراکش یک کشور مبداء امن است؟

در مورد موضوع به اصطلاح “کشورهای مبداء امن”، مساله از جمله بر سر این است که آیا می توان دولت های تونس، الجزایر و مراکش موسوم به کشورهای مغرب را می توان در این کته گوری درجه بندی کرد.

معمای ترور ژنرال عبدالرازق

کشته شدن ژنرال عبدالرازق، فرمانده پلیس قندهار در جنوب افغانستان، هرچند که با توجه به فضای جنگی افغانستان، بهت آور نیست، اما قطعا تامل برانگیز است.