چه کسانی تاکنون جذب تیم اشرف غنی شده اند؟

اشرف غنی که می خواهد تمامی رای پشتون ها و قسمت اعظمی از رای تاجیک ها و ازبیک ها را نیز باخود داشته باشد، به سراغ سران این جریان ها رفته و از آنان برای تداوم چند ماهه حکومت دعوت به کار کرده است.

خشونت علیه زنان در افغانستان یعنی این! + عکس

برخی از مردان و مطلعین دینی بر این باور هستند که احکام اسلامی برای «مردان» بنا به مرد بودن شان این حق را مجاز شمرده، در صورتی که زنان در برابر تصمیم های آنان مقاومت کنند از خشونت کار بگیرند.

مشکلات قطر برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۰

رئیس کمیته عالی میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با اشاره به موانع و مشکلاتی که این کشور در راه برگزاری مهمترین رویداد فوتبالی جهان پیش رو داشته، معتقد است که دوستداران فوتبال شاهد یکی از بزرگترین نمایش های تاریخ جام جهانی خواهند بود.