پاکستان چه چیز را جست و جو می کند؟

پاکستان احتمالاً می‌خواهد بداند که جزئیات طرح صلح اشرف‌غنی با طالبان چیست. از این منظر، پاکستان به دنبال به دست گرفتن ابتکار گفت‌وگو با طالبان یا روند صلح است؛ تلاشی که پاکستان را در موقعیت سه سال پیش‌اش، هنگامی که گفت‌وگوهای چهارجانبه را مدیریت می‌کرد، باز می‌گرداند.

روز خبرنگار را گرامی میداریم

در بیش از یک و نیم دهه ای گذشته و با تغییر نظام سیاسی در کشور، ظهور رسانه های همگانی و گسترش فعالیت های رسانه ای و خبرنگاری به عنوان یک دستاورد با ارزش محسوب می گردد که بدون شک خبرنگاران از طریق انجام رسالت خبر نگاری و اطلاع رسانی به مردم در بدست آمدن این ارزش و دستاورد، نقش اساسی داشته اند.

طالبان و جهادیسم جهانی!

طالبان پیوند فکری و ارگانیک با جهادیسم منطقه‌ای و جهانی دارند. دشمنی و دوستی آنان بر مبنای معیارهای ایدیولوژیک این گروه است.

در جوزجان به یک کودک ۱۰ ساله تجاوز جنسی شد

یک کودک ده ساله دختر در ولایت جوان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. مقام‌های محلی این ولایت می‌گویند که این دختر خردسال از سوی برادر اندرش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.

مسلمیار از جنبش عدالت خواهی پشتون های پاکستان حمایت کرد

آقای مسلم‌یار گفت، پشتون‌های پاکستان از سال‌ها به اینطرف زیر ظلم نظامیان پنجاب قرار دارند و تا هنوز هزاران قربانی داده اند. وی افزود که ظلم پنجابی‌ها بر پشتون‌های آنطرف خط دیورند دیگر قابل تحمل نیست و او از تظاهرات عدالت‌خواهی پشتون‌های حمایت می‌کند.

پاکستان چه چیز را جست و جو می کند؟

پاکستان احتمالاً می‌خواهد بداند که جزئیات طرح صلح اشرف‌غنی با طالبان چیست. از این منظر، پاکستان به دنبال به دست گرفتن ابتکار گفت‌وگو با طالبان یا روند صلح است؛ تلاشی که پاکستان را در موقعیت سه سال پیش‌اش، هنگامی که گفت‌وگوهای چهارجانبه را مدیریت می‌کرد، باز می‌گرداند.