دلایل استعفاء جنرال مراد

جنزال عالی رتبه کشور مراد علی مراد فرمانده ارتش کابل گفته که یکی از دلایل اصلی استعفاء وی «نجات افغانستان» بوده است.

فاتحه «حزب جمعیت» را بخوانید!

حزب جمعیت اسلامی زمانی پرنفوذترین، مقتدرترین و بزرگترین حزب سیاسی و نظامی افغانستان بود.تصمیم گیرندگان اصلی آن برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود بودند که پس از آنان بقیه اعضای حزب هرکدام به دنبال منافع شخصی خود روان شدند و این حزب تا سرحد سقوط و انحطاط کامل پیش برده اند.

نتایج ابتدائی کابل لکۀ ننگی بر جبین دموکراسی

پس از ۳ ماه، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حالی نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی حوزه کابل را اعلام کرد که بیشتر کاربران شبکه‌های مجازی و همچنین رسانه‌ها در کابل، این نتایج را برآیند یک تقلب گسترده عنوان می‌کنند.