هر رای در بدل ۱۰۰ دالر،۸۰ دالر،۵۰ دالر بفروش رسیده است

به باور نامزدان معترض پارلمانی ولایت کابل، در مدت زمان کمتر از ۳ ماهی که به عنوان بازه‌ی زمانی اعلام نتایج ابتدایی کابل در نظر گرفته شد همه روزه در کمیسیون انتخابات، پروسه رای‌دهی جریان داشته و هر رای در بدل ۱۰۰ دالر، ۸۰ دالر و ۵۰ دالر به فروش رسانده شده است.

معرفی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸

روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که از تاریخ ۱۳ جدی آغاز شده بود امروز یکشنبه ۳۰ جدی پایان یافت. با پایان این روند ۱۷ نفر به عنوان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده‌اند.

حکمتیار؛ آشتی با انتخابات، دوستی با دموکراسی

انتخابات آینده به عنوان نقطه عطفی در تاریخ دموکراسی بی رمق وطنی، باید به خود ببالد که حکمتیار به جای آنکه در مسیر پیشرفت و پویایی آن، بمب بگذارد، با آن همراه و همرای شده و خود در کارزارهای دموکراتیک برای تصاحب قانونمند قدرت حضور دارد.