با قرار گرفتن پاکستان در لیست خاکستری

نظارت سازمان های استخباراتی بر پاکستان افزایش می یابد

سازمان جهانی نظارت از پول‌شویی یا «فتف» تصمیم گرفته بار دیگر نام پاکستان را به‌دلیل تداوم حمایت آن کشور از گروه‌های هراس‌افگن، در فهرست خاکستری مراقبت از حامیان مالی هراس‌افگن‌ها جا دهد.

فقدان هویت ملّی در افغانستان

هویت ملّی فراگیرترین، بالاترین و مشروع‌ترین سطح هویت است. هویت ملّی دایرمدار واحد مستقل سیاسی‌ای به نام کشور است، بر این اساس، همه‌ی افرادی که دارای تابعیت کشوری باشند، هویت ملّی مربوط به آن کشور را دارا هستند.

در مسابقه فساد در جامعه افغانستان، تیم احمدزی هنوز با تیم کرزی مساوی است!

سازمان شفافیت بین المللی گذارش سالانه خود را در مورد موجودیت فساد در بین ۱۸۰ کشور جهان به نشر رسانید که افغانستان با اخذ ۱۵ نمره از ۱۰۰ نمره در بین فاسد ترین کشور جهان مقام چهارم را اخذ کرد، که با سومالی ، سودان جنوبی و سوریه هم ردیف هستند ، و در همان جایی قرار دارد که در زمان آقای کرزی قرار داشت.

از شادی تاپی تا اندوه توتاپ

چندین روز است که شهریان صلح دوست و سختکوش هرات با آراستن شهر و دیارشان به پیشواز عملی شدن پروژه بزرگ تاپی (خط لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند) رفته اند و روز جمعه در میان شور و شوقی وصف ناپذیر آنان و با حضور مقامات داخلی و خارجی جشن تاپی برگزار شد.

نابرابری سیستماتیک توزیع ثروت و فرصت‌های ملی در افغانستان

از روزگاری که حاکمیت قبیله‌ای در افغانستان پا گرفته، تبعیض و بی‌عدالتی به نفع قوم خاص نهادینه شده است. از کشتار سیستماتیک، غصب سرزمین، مالیات توان‌فرسا و… که بگذریم، توزیع سرمایه‌ی ملی و طرح‌های کلان به ظاهر ملی، در دوران حدید نیز بر مبنای برخورداری قوم خاص انجام می‌شود.