چرا این دو جنرال مغضوب ارگ شدند؟

سترجنرال مراد، زمانیکه قوماندان قول‌اردوی شاهین بود، صفحات شمال کشور از امنیت کامل برخوردار بود و طالبان حتی توان نفس کشیدن هم نداشت.

۹۶ تروریست در نقاط مختلف کشور کشته شدند

در نتیجه عملیات های تعرضی، عملیات های کوماندو و حمله های هوایی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در ۲۴ ساعت گذشته، ۹۶ تروریست کشته، ۳۶ تن زخم برداشته و۲۹ تن دیگر بازداشت شدند.

افغانستان بعد از ۱۷ سال جنگ، هنوز هم بی‌ثبات و خطرناک است

گزارش تازه نظارت کننده‌گان حکومت امریکا می‌گوید که استراتژی جدید این کشور برای افغانستان از ماه اگست گذشته به این‌سو پیشرفت اندک در برابر طالبان داشته‌است و این کشور بعد از ۱۷ سال جنگ باز هم خطرناک و بی‎ثبات پنداشته می‎شود.

کدامشان خطر بیشتر دارد؟ طالب؟ یا مواد مخدر؟

اکنون محله ها و دهکده های معتادین به صورت آشکارا در سراسر افغانستان به وجود می‌آید حکومت و مردم افغانستان موجودیت آن ها را مانند فساد اداری پذیرفته اند، تا جایی که دارد به فرهنگ روزمره یک بخش مردم و جامعه تبدیل می گردد و در بدل مرگ این بخش از جامعه دلالان مواد مخدر که از جانب حکومت وحدت ملی حمایت می گردند، پول هنگفت را به جیب می‌زنند.

پولیس ملی

پولیس ارزگان غیر مسلکی است

محمد شفیق اسدالله سعید والی ارزگان گفت: “پولیس ما ملی و مسلکی نیست، آن‌ها پولیس قومی اند، تعلیمات نظامی ندارند، اگر آن‌ها ملی و مسلکی شوند، مشکل حل خواهد شد.”

ولسوالی اجرستان غزنی تحت کنترل دولت در آمد

مقام‌های قول اردوی ۲۰۳ تندر در جنوب افغانستان می‌گویند که پس از رسیدن کماندوهای تازه نفس ارتش در ولسوالی اجرستان ولایت غزنی، ساحات تصرف شده از سوی طالبان، دوباره تحت کنترل دولت در آمده است.

چرا این دو جنرال مغضوب ارگ شدند؟

سترجنرال مراد، زمانیکه قوماندان قول‌اردوی شاهین بود، صفحات شمال کشور از امنیت کامل برخوردار بود و طالبان حتی توان نفس کشیدن هم نداشت.

خبرنگاران بدخشان و دایکندی نشر خبرهای مربوط به حکومت را تحریم کردند

خبرنگاران محلی دایکندی نیز در یک حرکت اعتراضی مشابه، اعلام کردند که پس از این خبرهای مربوط به حکومت را پوشش نخواهند داد. یک خبرنگار از ولایت دایکندی می‌گوید: ” حکومت محلی این ولایت همواره با ایجاد فضای رعب و وحشت، تحقیر و توهین، در جهت کتمان حقایق تلاش کرده اند.”