صلح را باید به زندگی مردم برگرداند

استقبال‌ غیرمنتظره‌ی شهروندان‌ کشور از ‌آتش‌بس روزهای عید و جلوه‌های هیجان ‌انگیز از برخورد آنان با‌ سربازان طالبان، حس‌ غریبی را به ‌نمایش گذاشت. مردم افغانستان آن‌ چنان از جنگ‌های تحمیلی خسته شده‌ اند که سربازان دشمن را بعنوان هموطن تنگ در آغوش گرفتند بدون آن‌که به گذشته‌های غم‌آلود آن لحظه‌ی درنگ کنند. در نگاه‌های رازآلود آنان یک حقیقت ناب نمایان بود و آن این‌که کینه‌ها را بر لب جویباری محبت بشوییم، دوست بداریم و همدیگر را نکشیم.

برنامه جهانی غذا ۷۱۷ میلیون دالر به افغانستان کمک خواهد کرد

دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی با نشر خبرنامه‌ای گفت که عبدالله عبدالله برای اشتراک در اجلاس سالانه‌ی هیات اجرایی برنامه‌ی جهانی غذا به نمایندگی از افغانستان و تأیید برنامه‌ استراتیژیک کشور برای سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ از سوی برنامه‌ جهانی غذا وارد ایتالیا گردید.

صلح را باید به زندگی مردم برگرداند

استقبال‌ غیرمنتظره‌ی شهروندان‌ کشور از ‌آتش‌بس روزهای عید و جلوه‌های هیجان ‌انگیز از برخورد آنان با‌ سربازان طالبان، حس‌ غریبی را به ‌نمایش گذاشت. مردم افغانستان آن‌ چنان از جنگ‌های تحمیلی خسته شده‌ اند که سربازان دشمن را بعنوان هموطن تنگ در آغوش گرفتند بدون آن‌که به گذشته‌های غم‌آلود آن لحظه‌ی درنگ کنند. در نگاه‌های رازآلود آنان یک حقیقت ناب نمایان بود و آن این‌که کینه‌ها را بر لب جویباری محبت بشوییم، دوست بداریم و همدیگر را نکشیم.

صلح خواهان هلمندی به کابل رسیدند

صلح خواهان هلمندی که ماه گذشته پیاده از لشکرگاه به سوی کابل راه افتاده بودند با طی نمودن مسافه بیش از ۶۳۰ کیلومتر و با تحمل مشقت عبور از دشت‌های سوزان و راه‌های دشوار و پُر خطر شب گذشته به کابل رسیدند.