تقابل منافع ملی آبی با درایت قابل حل است

بیش از سه دهه جنگ و بی نظمی و نداشتن حاکمیت قوی و نبود دولتی مقتدر در افغانستان بسیاری از فعالیت‌ها و انجام پروژه‌های زیر ساخت‌های اساسی از جمله استفاده بهینه از آب‌های قابل استفاده و در دسترس را غیر ممکن ساخته و مردم از مزایا و ارزش‌های آن محروم مانده اند.

عاقبت تلخ عروسی با داعشی ها

دخترانی که فریب داعش را خوردند و به عنوان عروس های داعش به آن ها پیوستند، اینک در میان سنگرهای درهم شکسته و کشورهایشان قرار گرفته اند؛ کشورهایی که به احتمال زیاد خواهان بازگشت شان نیستند.

جنگ سیاسی-رسانه ای شبکه الجزیره، عربستان و کشورهای خلیج

نقش شبکه ی الجزیره و تاثیر عمیقش بر مخاطبان عرب زبان و دیگر مخاطبان بر همگان روشن است. این شبکه توجه مخاطبان زیادی را چه از طرف موافق و چه از جبهه های مخالف خود جلب نموده و بسیاری از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، منتقدان و فعالان رسانه ای مشهور و حرفه ای تحت اشراف این شبکه فعالیت می نمایند.

بازیگران خارجی از آسیب‌پذیری افغانستان سوءاستفاده می کنند

رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که مداخله امریکا و کشورهای غربی پس از حملات ۱۱ سپتامبر مبتنی بر اصول حقوق بشری یا حفاظت از کرامت انسانی نبوده و عدم استراتژی جامع و دراز مدت برای افغانستان باعث بحران در کشور شده است.

خشونت بی سابقه نیروهای امنیتی سعودی بر مردم منطقه العوامیه عربستان

از مدتی به این سو مردم العوامیه در عربستان سعودی هر روز مورد خشونت نیروهای امنیتی این کشور قرار می گیرد. طبق گزارش های نهاد های حقوق بشری مردم منطقه العوامیه و مناطق شرقی عربستان به طرز وحشتناکی مورد تبعیض حکومت عربستان قرار گرفته است.

دور عبدالله باید خط کشید

به نظر می‌رسد که بعد از کنفرانس بن، از سوی تیم‌های حاکم تعمدی وجود داشته است تا از میان تمام کادرهای شورای نظار زمینه برای رشد داکتر عبدالله و بالا آمدن او هموار باشد. بعید است که صرفا تصادفی یک کادر پشتون‌تبار جریانی رهبر اپوزیسیون شود که در محاسبات قومی قدرت از تاجیکان کشور نمایندگی می‌کند.

بر ضد اشغالگران سخن بگویند

هر کجا که این آرمان ها را ببینم از آن دفاع میکنم و به جمع و جماعتی که این آرمان ها را داشته باشد میپیوندم.بارژیم های کابل در دو دهه ی پسین، مخالف بوده ام و از اصول هایم تخطی نکرده ام. هیچ فاشیستی و مزدوری را رهبر و سرقومندان خطاب نکردم.

نقش ” خانواده” و “جامعه” در بازتولید ” خشونت”!

۱-روزی درکنارچند مغازه انتظارمی کشیدم که پسرخوردسالی همراه پدرش وارد مغازه ای گردیده و پس از لحظه ای، پسرخوردسال در حالی که چیزی در دستش بود همراه پدرش از مغازه بیرون شدند. در همان حال بطوراتفاقی دختر خوردسالی که شاگردمکتب هم بود، و بعد معلوم شد جزو این خانواده و خواهرپسرخوردسال می باشد، آمد.