امریکا بیشتر از طالبان مانع صلح در افغانستان است

رئیس‌جمهور سابق افغانستان درباره راهبرد ترامپ اعلام کرد که دولت تمریکا بسیار بیشتر از طالبان مانع صلح این کشور است و استراتژی ترامپ نیز بحران را تشدید می‌کند. در کل مخالف کنترل این کشور توسط خارجی‌ها هستم.

امریکا بیشتر از طالبان مانع صلح در افغانستان است

رئیس‌جمهور سابق افغانستان درباره راهبرد ترامپ اعلام کرد که دولت تمریکا بسیار بیشتر از طالبان مانع صلح این کشور است و استراتژی ترامپ نیز بحران را تشدید می‌کند. در کل مخالف کنترل این کشور توسط خارجی‌ها هستم.

شغل شریف پشتون های قره باغ غزنی!

در دشت قره باغ ولایت غزنی نه ساختمان اداری دولتی وجود دارد و نه از نگاه موقعیت استراتژیک نظامی آنقدر مهم است که در دست داشتن آن بتواند معادله نظامی را در آن منطقه به نفع حکومت و یا مخالفین آن تغییر دهد.

ملت هزاره برخیزید!

رخ داد های جگر خراش و خونین این روزها بیش‌ تر شده و دولت مردان فاسد که پشت دیوارهای بلند آرام لمیده اند، آن‌ را باغیرت و جرآت تقبیح می‌کنند.

راه دشوار آزادی عدالت، از زنجیر اسارت!

من برخلاف تعریف های کلاسیک ؛ هزاره را یک ” ملت ” میدانم. چون هویت تباری، فرهنگی ، تاریخی، سنت های اجتماعی واشتراکات اقتصادی – ولو بدوی – وحضور دریک جغرافیایی مشترک سرزمینی، از خصوصیات یک ملت گفته شده است.

بلخِ ما، جغرافیای سیاسی نا‌آشناست!

وقتی در خُجندِ آسیای مرکزی، لیلانگویِ افریقای جنوبی و سیان‌ریپِ آسیای جنوب‌شرقی کار کردم، دریافتم که جغرافیای سیاسی چه معنای بزرگی برای توسعه و پیش‌رفت دارد.

اشرف غنی هم به مُخ مخکش کوبید

مگر کاری دیگر میتوانست بکند. ایشان گفته اند که “رفتار، فکر و عملکرد تبعیض آمیز در تمامی عرصه ها بخصوص در داخل دستگاه حکومتی را شدیداً محکوم می کند”. کسی را سراغ دارید که خلاف این حرف بزند.

تحقیق در اداره امور بهانه یی شود بخاطر سرکوب روحیه ضد ملی!

از اقدام رییس جمهور افغانستان مبنی بر تحقیق و احتمالن به عدالت کشاندن اشخاص و حلقه ای که بصورت سازمان یافته در تلاش نهادینه سازی و رسمی سازی تبعیض و تعصب در اداره امور ریاست جمهوری استند استقبال میکنیم و آنرا گام نیک می پنداریم.