beylikdüzü evden eve nakliyat sarıyer evden eve nakliyat ataköy evden eve nakliyat şişli evden eve nakliyat kadıköy evden eve nakliyat
  • انتشار: ۱۱ ثور ۱۳۹۷
  • ساعت: ۲:۲۶ ب.ظ
  • سرویس: تیتر 2
  • کدخبر: 16881
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=16881

چه خلاها و درزها در اینجا مجرای ورود و بهره برداری توسط تروریست هاست؟

راه حل افزایش قوا نیست. راه حل با عصیبت و قهر صحبت کردن نیست. راه حل ایجاد پوسته های تلاشی نیست. راه حل ایجاد منطقه سبز برای دولت و رها سازی ملت در ساحه سیاه و سرخ یعنی بی محافظت نیست. راه حل لفاظی نیست. راه حل دایر کردن ختم قران بخاطر شهدا نیست. راه حل فاتحه گیری بیشتر نیست. راه حل اعلامیه و تقبیح نیست. راه حل ایجاد یک نظام و سیستم بر محور ارزش هاست که انگیزه ایجاد نماید. راه حل تطبیق مقررات و قانون است بالای همه نه بالای دیگران. هیچ مشوقه مادی جاگزین انگیزه شده نمیتواند. متاسفانه دیریست هیچ سرمایه گذاری حساب شده و درست برای ایجاد انگیزه و تحکیم انگیزه صورت نمیگیرد.

قسمت اول

هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که یک دشمن خارجی نداشته باشد. بدترین دشمن خارجی آنست که در همسایگی ات قرار داشته باشد. بحث دشمنی پاکستان با ما تازه گی ندارد. اما این پاکستانی ها از کدام خلا ها و درز ها بهره می برند که میتوانند با این ساده گی و سهولت قلب کشور را هدف بگیرند. از اینکه مردم علاقه به مرور متن های دراز ندارند کوتاه نوشتن و با مفهوم نوشتن کار دشوار و هنرمندانه است. پس با اختصار این درز ها را فهرست میکنم.

اول ) در کابل و حتی در کل کشور هیچ گروه سیاسی خودش را شریک صمیمانه قدرت نمیداند و این درز باعث شده است که نهاد های امنیتی بدون اتصال مردمی و با انقطاع و گسست در جامعه فعالیت نمایند. گاهی مردم فکر میکنند که این حکومت بی سیاست ، گذرا و لرزان است و اگر رمز و رازی را با این نوع اداره شریک سازند افشا میشود و خود به هدف تبدیل میگردند. سالهاست با اختصار به این ها صمیمانه و از ته دل مشورت میدهیم که اتصال مردمی ایجاد نمایید تا حد اقل کابل با پوشش استخباراتی که گاهی آنرا پوشش عنکبوتی نیز میگویند برای نفوذ دشمن سخت و دشوار گردد. مقوله کمونیستان چین است که میگوید ” فعالین دولتی و امنیتی باید مانند ماهی باشند و مردم باید حیثیت آب را برایشان داشته باشد”.

دوم ) دولت نمیداند درین شهر کیها زیست دارند. کیها ازین شهر خارج میشوند و کیها داخل شهر میشوند. دلیل این تاریکی و خلا نبود تذکره است. تذکره را سیاسی ساختند. هویت را فرو ریختند. گفتند دو نوع افغان وجود دارد یکی افغان و دیگر افغان شده ها. این کار قصدی بود. چون توان ایجاد پایگاه سیاسی را نداشتند آسان ترین روش برای شان ایجاد حساسیت های قومی بود. در کشور های گرسنه دین و قومیت به بسیار ساده گی میتوانند افزار سیاسی قرار گیرند. چون هیچ نوع اعتبارات دینی نداشتند توسل جستند به قومیت و آنهم به بدترین و بی برنامه ترین شکل آن. وقتی کارمند استخدام می نمایند به جای اینکه به کارمند دولتی دشمن شناسی و مهین دوستی و حس تعلق به خاک تدریس گردد در مجالس خاص و کوچک برای آنها فریکسیون ها و انشعابات داخل اداره تدریس میگردد. به جای ایجاد انرژی و نیروی واحد و بزرگ ملی در برابر دشمن مشترک کارمندان ادارات بصورت منقسم فعالیت دارند و بیشتر توان شان در تضعیف جناح های داخل اداره مصرف میشود تا در برابر دشمن.

سوم ) چند تا قشر ظهور کرده است. اول قشر بلند سیاسی و حلقه در قدرت که کمتر و یا هیچ تعلق به درد ، رنج و آواره گی مردم ندارند. کمتر کسی در رده بلند قدرت برخاسته از مبارزه توده ای و مردمی است. این قشر با رفتار کتابی و مکتبی تنها قضیه را تحلیل میکند و با تطبیق روش های مدیریتی بیگانه با فرهنگ و بافت اینجا در کرسی نشسته اند. گاهی به این نوع مسوولین رهبران پشت کمپیوتر و دوسیه بدست خطاب میگردد که تا آخر عمر سرگردان مجالس و گفتگو با یک رده خاص اند و با نیروی اصلی که کار را انجام میدهند وصل نیستند. قشر پایین که کار را انجام میدهد یا باید انجام بدهد رابطه عاطفی ، احساسی و حتی سیاسی با رهبری ندارد. این خلا کشنده است و زهراگین است. نیروی پایین که اساسی ترین رشته را در اختیار دارد درین وضعیت بی انگیزه میشود و این بی انگیزه گی خلای قابل نفوذ ایجاد می نماید که نتیجه اش همین حمام خون است که ما هر روز شاهد آن استیم. قشر وسطی که باید پل میان رهبری و نیروی اجرا کننده باشد و در ادبیات اداری افغانستان به آنها رده متوسط یا رده مدیریت گفته میشود اکثرا نه به اساس اصول بلکه به اساس شناخت تعین میشوند و اینها با تغیر اندک در بالا به آدم های سرگردان تبدیل میشوند. سالهاست این قشر موثریت خویش را از دست داده است.

چهارم) هیچ چیز. هیچ عامل. هیچ تجاوز خارجی. هیچ بحران داخلی و هیچ نوع فقر و وابستگی خارجی خطرناکتر از پاشیدن اعتقاد ملی ، یا نبود اعتقاد ملی ، فروپاشی هویت ملی و یا صدمه به هویت ملی و یا نبود هویت ملی بوده نمیتواند. تبر هایی که هر روز باور ما به افغانستان را میکوبند تیز تر و تیز تر میشوند و با امکانات دولتی تیزتر میشوند. دولت در دفاع از پارچه های هویتی قرار گرفته است نه از یک هویت واحد. این درز و گسست در رفتار های کوچک و بزرگ دولت و دولتی هر روز نمایان میشود. حتمی نیست کسی کارشناس ارشد سیاسی باشد تا درک کند. شما وقتی داخل یک اداره ملکی و نظامی میشوید سوال اول تان این است که آیا درین اداره از ولایت تان ، از سمت تان ، از زبان تان کسی است یا خیر. مرجع اول تان اداره نیست بلکه همان شخص هم سو وهمفکر تان در اداره است. این حالت سرطان و سرطانی است. دولت برای حذف این سرطان برنامه ندارد بلکه از امکانات دولتی در رشد این سرطان و گسترش آن استفاده میشود.

پنجم ) همه انسانها بدون استثنا در هر ردیف و سطحی که استند نیاز به انگیزه های فردی و مشوقه های فردی و خاص دارند تا با اشتیاق و اعتماد کار نمایند. عزت ، افتخار ، احترام ، مصونیت ، جایگاه و حفاظت از هرنوع دشمن فزیکی و غیر فریکی مسایل مهم برای فرد است. وقتی دولت اعلان میکند که دشمن اگر بیاید هیچ دروازه ای برایش بسته نیست و تنها شرط آمدن اش آتش بس است این نوع سخاوت بی بنیاد انکیزه کش است. این نوع سیاست به مدافعین استخباراتی ، پولیسی ، نظامی و اجتماعی نظام می فهماند که شما مواد سوخت استید. در خط مشی صلح دولت هیچ نوع میکانیزم برای حفاظت از عزت کسانیکه امروز در خط دفاع استخباراتی ، پولیسی و نظامی قرار دارند وجود ندارد. پس اینها با کدام انگیزه جان فشانی بیشتر نمایند. نیرو های اجتماعی و فرهنگی که امروز بخاطر دولت قربانی میدهند برای مصونیت و عزت خود هیچ نوع سپر دفاعی و تعریف شده حقوقی و نهادینه ندارند.

بخاطر ابا ورزی از دراز شدن این متن مجبورم کوتاه سازمش. راه حل افزایش قوا نیست. راه حل با عصیبت و قهر صحبت کردن نیست. راه حل ایجاد پوسته های تلاشی نیست. راه حل ایجاد منطقه سبز برای دولت و رها سازی ملت در ساحه سیاه و سرخ یعنی بی محافظت نیست. راه حل لفاظی نیست. راه حل دایر کردن ختم قران بخاطر شهدا نیست. راه حل فاتحه گیری بیشتر نیست. راه حل اعلامیه و تقبیح نیست. راه حل ایجاد یک نظام و سیستم بر محور ارزش هاست که انگیزه ایجاد نماید. راه حل تطبیق مقررات و قانون است بالای همه نه بالای دیگران. هیچ مشوقه مادی جاگزین انگیزه شده نمیتواند. متاسفانه دیریست هیچ سرمایه گذاری حساب شده و درست برای ایجاد انگیزه و تحکیم انگیزه صورت نمیگیرد.

نگارنده: امرالله صالح

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Mobile Porn Videos Xvideos Porn Deutsche Pornos Video Sex Tube Sex Free Porn Movies Xxx Porn Videos Xnxx Videos Deutsche Porno Tv Xxx Deutsche Tube
Www Com Seksi Sie hat einen Schwanz Skinny Teen Trap Sissy pornos fette frauen Videos Hervorragender Dreier der für uns fickt frau mit 3 brustn