• انتشار: ۸ میزان ۱۳۹۶
  • ساعت: ۸:۱۹ ق.ظ
  • سرویس: x تیتر دو
  • کدخبر: 8270
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=8270

والی کیست؟

ولایت به معنای واحد جغرافیای سیاسی یک دولت است که به نام حکومت محلی نیز یاد می‌شود. ولایت پنج ویژه‌گی مهم دارد.

ولایت به معنای واحد جغرافیای سیاسی یک دولت است که به نام حکومت محلی نیز یاد می‌شود. ولایت پنج ویژه‌گی مهم دارد:

۱. فرهنگ ویژه‌ء ساختارمند دارد که مردمان این جغرافیا را تعریف می‌کند. زبان، گویش‌های ویژه، تاریخ، افسانه‌ها و استوره‌ها و فرهنگ رفتاری و لباس از این ویژه‌گی‌ها می‌باشد.

۲. منابع اقتصادی که نیاز به شگوفایی و پاس‌داری دارد. این منابع باید در ساختار نظام جاری شود تا شگوفایی اقتصادی به بار آورد. منابع ولایت باید برنامه ریزی شود و برای بهبود زنده‌گی شهروندان ولایت دوران یابد.

۳. نهادهای خدمات عامهء فعال داشته باشد تا بتواند منابع را به خدمات شهروندان تبدیل کند. این نهادها باید با برنامه‌های هدف‌مند وشیوه‌های روش‌مند تامیناتی هم‌آهنگ گردد.

۴. دست‌رسی به خدمات شهروندان به بهداشت، آموزش و پرورش و عدالت تامین گردد. اگر این گونهء خدمات به دست‌رس شهروندان قرار نگیرد، ولایت یا ساختار خدماتی دولت فلج می‌شود.

۵. امنیت سیاسی از پیش‌زمینه‌های ایجاد ولایت کارا می‌باشد. امنیت سیاسی هم‌آهنگ کننده روابط اجتماعی شهروندان یک ولایت است. این پیش‌شرط زمینه مناسبات بهتر ولایت را با سایر ساختارهای نظام گره می‌زند. والی باید بهترین سیاست‌مدار برای هم‌آهنگی نهادهای امنیتی باشد.

والی کسی‌است که این پنج عنصر اساسی ولایت را به شاهرگ منابع، توسعه و تغییر دولت وصل سازد. اگر والی چنین ظرفیتی ندارد، خدمت‌گذار حرفه‌یی ولایت نه بل نمایندهء سیاسی و یا ایدیالوژیک قدرت است.

ملک ستیز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *