• انتشار: ۶ حمل ۱۳۹۶
  • ساعت: ۳:۴۴ ب.ظ
  • سرویس: سیاسی
  • کدخبر: 1562
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=1562

نبایـد بـخاطر معامــله گـری ها تا آخـر انتــظار کــشید و قربانی داد!

موضع گیری اخیراستاد عطامحمد نور- بازی سیاسی نه – بلکه حرکت ایست برای ایستادگی در برابرمعامله های سیاسی معاملگران ! مقدمه: روزگار کارنامه های رجال، اشخاص وافراد دست اندر کار سیاست ها ودولت ها را به حافظهء خود ثبت مینمائید. و زبان تاریخ قضــــاوت اش را در بارهء واقعات وحوادث برای نسلهای آینده گزارش خواهد […]

موضع گیری اخیراستاد عطامحمد نور- بازی سیاسی نه – بلکه حرکت ایست برای ایستادگی در برابرمعامله های سیاسی معاملگران !
مقدمه:
روزگار کارنامه های رجال، اشخاص وافراد دست اندر کار سیاست ها ودولت ها را به حافظهء خود ثبت مینمائید. و زبان تاریخ قضــــاوت اش را در بارهء واقعات وحوادث برای نسلهای آینده گزارش خواهد داد. بدین منوال که عنــــــــــقریب دوره حکومت فراقانونی و ریاست اجراییه بی پلیت عبدالله عبدالله یکی از حاکمان تحمیل شده به سرنوشت مردم افغانستان رو به اختتام است،با عملکرد و ضعف های مدیریتی ناکاره، نام او در قطار حاکمان افغانستان دراوراق تاریخ کشورآنچنانیکه فــــــعالیت داشته است نیز جای خواهد گرفت.
وحتمأ دریکی از صفحات تاریخ نوشته خواهد شد که مردم چگونه بخاطر به قدرت رسیدن عبدالله عبدالله جانفشانی کردند و چگونه با حمایت از جناب ایشان قربانی روزگار شدند و بالاخره بنابر عدم استقلالیت و نبود اراده جدی برای خدمتگذاری دوره حاکمیت عبدالله عبدالله در پهلوی ایجاد زمینه هزاران نا بسامانی در کشور، با روی کار امدن ایشان در حرکه قدرت معامله های بزرگی منجمله فروختن خاک و مال مردم افغانتستان با امضا پیمان امنیتی با امریکایی ها، انتقال پروژه داعش وطالبان ازجنوب به شمال کشور، فرار مغزها از کشور، تقویت نفوز تروریزم بین الملل درمنطقه و ده ها موارد دیگر این دوره سیاه چگونه به پایان رســـــــــــید.
در جریان انتخابات سال ۲۰۰۲ دوره اول حاکمیت پسا طالبان الی سال ۲۰۱۴ با روکار امدن حکومت وحدت ملی در کشور عام مردم بلخصوص بزرگان اقوام، شخصیت های ملی سران شمال یکایک منجمله استادعطا محمد نور درجریان انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ۲۰۱۴ افغانستان، از مهمترین حامیان عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان و از مخالفان کارزار انتخاباتی تیم تحول و تداوم ” بود. هرچند وی در جریان انتخابات گذشته میتوانست خود با حمایت ملیونی مردمی خویش وارد کارزار انتخاباتی شود، اما هیچگاه منافع ملی را، بر منافع شخصی خویش ترجیع نداد، وهیچگاه یکتازی را پیشه نکرد، استاد عطا محمد نور همیشه اقتدار خود را حفظ کرده و منحیث یک مرد ثابت قدم با تدبر درست همیشه دوشا دوش همرزمانش با تصامیم جمعی پایدار ایستادگی کرده است، و حمایت مادی و معنوی خویش را برای موفقیت عبدالله عبدالله بکارگرفت. سرانجام با گذشت بیشتر از دوسال از عمر حکومت وحدت ملی بلخصو ریاست اجراییه نه تنها اینکه اندکترین کار در جهت تغیر و براورده ساختن امید و ارزوهای ملت شرافتمند کشور ایشان قدم برنداشتند که حتی از قدرت منطقوی مردمی و سیاسی بزرگان بلخصوص از ادرس عطامحمد نور سپیدارنشینان به قدر کافی سواستفاده کرده و معاملگری را منحیث حرفه خویش پیشه کردند،
شاید سوالات مطرحه شود که چرا استاد عطامحمد نوردر جریان این دوسال گذشته موضع گیری نکرد ؟
از انجاییکه درهمه درجران هستیم تشکیل حکومت وحدت ملی در یک حالتکه غیر انتظار روکار آمد. دلیل براینکه چرا درجریان این مدت زمان موضع گیری نکردند روی چند موارد قابل بحث میباشـــــــد.
۱- فشار های بیرونی روی برنامه های متفرق حکومت نو تشکیل وحدت ملی .
۲- نبود امکانات و برنامه های مشخص برای چگونگی عملکرد حکومت.
۳- وضعیت نابسامان سیاسی، نظامی، اقتصادی در کشور.
۴- انتظارات برای اماده گی طرح تدویر لوی جرگه برای تغیر نظام از ریاستی به صدارتی.
۵- مباحثه روی از میان برداشتن مشکلات و اختلافات درون حکومتی و نبود یک فضای درست برای دیالوگ سیاسی.

روی این عوامل تا اکنون همه حامیان و متحدان سیاسی عبدالله عبدالله، بلخصوص جناب استاد عطامحمد نور صبرپیشه کرده انتطار کشیدند، با آنهم توقع میرفت که شاید در اینده نزدیک جناب ریس صاحب اجراییه اقدامات عملی روی دست گیرد، و به وعده های خویش که درجریان انتخابات برای حامیان و متحدانش داده بود، عملی سازد و از خود ایستادگی نشان داده و ممثل اراده ملی مردم واقع گردد، که متاسفانه آنچه توقع میرفت صورت نپزیرفت، و این بدین معنیِ نیست که ملت بخصوص حامیان جناب ریس صاحب اجراییه هر روز درمقابل این همه نا انجاریها و بی تفاوتی ها دست به الاشه نشسته خاموشی اختارخواهند کرد.
شاید تعبیر غلط شده باشد !
حمایت از سیاست مدار محافظه کار و بی اراده در هر زمانی میتواند به توهین و تحقیر منجر گردد، که امروز با ما ملت چنین شده است.
اما منبعد ملت دیگر خود را شامل معامله گری نخواهد ساخت، و به هیچکس اجازه نخواهد داد تا از ایشان استفاده ابزاری صورت گیرد. داکترصاحب شما نباید بیشتر از این احساسات مردم را به بازی بگیرد و در هوای سیاست گری با وقت کشی وارد مرحـــله دیـــگر گردید.
و نباید فراموش کنیدکه همین والی با افتخار بلخ استاد عطامحمد نور بود که شعار حمـــایت از عبدالله را تا آخــــر خط دنبال کــــــــــــرد.
آنچه که بالاخره دیروز و امروز درمقابل از ادرس ملت، حامیان، و متحدان سیاسی عبدالله عبدالله ایستاده گی صورت میگیرد
حق مسلم ایشان است، چون این متحدان سیاسی بلخصوص استاد عطامحمد نور، برای انچه انجام داده است جوابگو به مردمش است، که روزگذشته در روز گرامیداشت از سالگرد مارشال محمد قسیم “فهیم” از حمایتش برای عبدالله عبدالله اضحار پشیمانی کرد، و از ادرس پایگای مردمی اش از این بابت معزرت خواهی کرد، که مـــــعزرت خواهــی ام هــــمت، شهامـــــت و مردانـــــگی میـــخواهد.
پس امروز نه تنها اینکه داکتر عبدالله از سخنان آقای نور ناراحت نشود بلکه باید مدیون احسان بوده استقبال هــم کــــند !
احساساتی نشوید یکبار به دوسال گذشته فکر کنید؛ که مردم چی توقعداشتند و بالای مرد که از عبدالله عبدالله حمایت قاطع کردند، در دوسال گذشته و مطابق موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی ادامه دادند و حتا از تصمیم جدی و چهره جدید عبدالله بجز از خودخواهی، بی ارادگی، بی کفایتی، چیزی دیده نشد.
عبدالله که در انگیزه خلق کردن-خودی خاموشانه و حتی در محضر عام مهارت فوق العاده دارد هنوز در کلبه بزرگ مقاومت در رهگذر تاریخ داخل بازی جدید میشود و از سوی هم با این همه بی تفاوتیها عملکرد والی بلخ را با دوستانش دور از انتظار میداند.
عبدالله که خود دهان مشاورین اش را بسته کرده نتوانست و به حامی سیاسی اش توهین روا داشت وحالا به دروازه رفقای خاموش دو سال حکومت وحدت ملی دق الباب می نمایید چی رویکرد را تحمل خواهد کرد.
او میداند که بازی را باخته است و با چهره نو؛ و حامیان جدید را وارد صحنه میسازد دگرگونی را در بازار رفاقت با کتله همسنگران تاریخ روا میدارد.
جناب داکترصاحب امیدواریم همه از آنکه مستقیم حرف اش را بدون پنهانی برایت مستقیمآ بازگو میکند حمایت کنید، چون فریب در خاموشی و پشت صحنه است، از دوست که خنجر را از پشت روا میدارد باید ترسید، نه از آنکه خبرت میکند تا آماده باشید و خانه ات را ترمیم کنید تا مشکل دریابید که در کجاست ؟
یک حقیقت را مثل آفتاب روشن است که:
نه ما و نه شما میتوانید که منکر شوید که اگر استاد عطا میخواهد در اوایل خود را در عوض شما کاندید بدهد اما نه هیچ گاه یک تازی نکرد، در پهلوی شما با جمع مردم و امکاناتش تا آخرین لحظه با شما ایستاده بود، و همت و توان او بود که امروز شما عبدالله عبدالله هستید، اما این راه نامردی است، که امروز بعدی قدرت رسیدن با او دشمنی را پیشه کرده اید.
جناب داکتر صاحب نه ملت و نه استاد عطا با شما دشمن هستند، بلکه همین ملت اعتمادی که بالای شما داشتند، کشم آنرا شکستید، امروز برخلاف شما میخواهند همان قدرت مردمی خویش خود بدست داشته باشند، چون شمارا همین مردم بود که عبدالله عبدالله ساختند، پس لازم نیست که حق گفته برویــد، و همزمان و بر دیگران توهین و تحقیر کنید، و بیــــشتر خـــود را ناراحت بســـازید.

و امروز اگر شما اعتماد مردم را نمی شکستید حال استاد همان گونه که در اول حمایت کرد شما را حال هم در پهلو شما بود، اما شما بجز کشودن دکان رهنما معاملات سیاسی، وقت کشی و فریب دادن مردم، دیگر هیچ کار نکردید!
امروز هرآنچه استات عطا محمد نور تصمیم اتخاذ کرده است، خواسته خودش نیست بلکه اراده ملتش است، ملتیکه با هزاران امید پای صندوق های رای دهی رفتند، که در طی دوسال اخیر با هزار نامید زندگی کردند، اما با ورد شما همه آرمان های مردم بیشتر از پیش به خاک یکسان شدیم، اما شما تا حال در نقش یک کالبت بازی کردید، بدان که دیگر مردم خسته اند، و دیگر به حرف های شما باور ندارند، و استاد عطا محمد نور با ارده ملی و حق مشروع مردم دردمند این کشور حرکت کرده است.
قابل تذکر است که (پس از فروپاشی رژیم سیاه طالبان)، استاد «عطا» چه در عرصه‌ی آبادانی و چه در عرصه سیاست یکی از بارز‌ترین چهره‌ها میان سیاست‌مداران ما بوده است. او حد اقل نسبت به خیلی‌ها، در پانزده سال اخیر سیاست‌گر قاطع، متعهد، خدمتگذار واقعی، و همدر مردم،و سنت‌شکن ثابت شده و هیچ‌گاه در حرف‌اش تزلزل دیده نشده است.
شناخت که از این مرد دارم هیچگاه معاملگری را پیشه نکرده و نخواهد کرد، و هیچگاه منافع شخصی خویش را بر منافع ملی ترجیح نخواهد داد، آنچه که امروز نیاز است همانا،همدلی،هماهنگی حمایت و پاسداری مردم رادرکنار خویش است.
استاد «عطا» دارم برخلاف خیلی از سیاست‌مداران، بی تدبر، ایشان دید بزرگ و دورنمای وسیع را نسبت به آینده‌ی مردم‌اش دارد، و این ادعا را در حرف نه بلکه درعمل نشان داده است، در کنار این من از آنهایکه با استاد «عطا» سر مخالفت دارند، می‌خواهم بگویم که کمی از منطق کار بگیرید، به اتحاد و هم‌نظری فکر کنند، و باعث بیشتر شدن شگاف های اجتماعی و سیاسی میان مردم نشوند، و باید خاطرنشان کرد که لطفا همان انرژی که برضد، استاد عطامحمد نور و تخریب دیگر بزرگان مصرف میکنید، بهتر است که بر ضّد تمامیت خواهان و معاملگران مصرف کنید، و به عوض من توقع دارم تا همه با هم در یک محور، همگام با استاد هرچیزی میکنند، خیلی زیرکانه، مدبرانه، همگان با سران و بزرگان بصورت جمعی قدم بردارید، تا بتواند به یک نتیجه ملی محور و امیدوارکننده برای آینده با رفاه مردم نایل آیند. تا کشور، و مردم را از این همه بدبختی، سردرگمی، بیکاری، غربت و غریبی که گریبانگیر، همه شهروندان ما شده است آزاد سازیم..!
و باز هم انعده کسانیکه مصروف تفرقه اندازان هستند و اگر فکرکنید میتوانید در بین تفرقه بیاندارید با این کارها مردم را پارچه پارچه خواهید کرد نخیر کاملا اشتبا, است ما همه اکنون و همیشه با ایشان خواهم بود، به صراحت میگویم که رهبر بزرگ اقتدار شما همیشه پابرجاست و ما همه نسل آگاه و خردمند کشور حامی او هستم، و مردم از کارنامۀ شکوهمند وعزت آفرین و سیاست‌ها وموضع‌گیری‌های دموکراتیک شما درهرجا وهرسط که باشد حمایت میکنند چون همه به شخصیت واراده بزرگ سیاسی و فرارملتی و شما اعتماد کامل دارند.
نویسنده:
دوکتور فیض فرهمند
استاد دانشگاه و فعال سیاسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *