• انتشار: ۱۳ قوس ۱۳۹۶
  • ساعت: ۳:۰۶ ب.ظ
  • سرویس: x تیتر دو
  • کدخبر: 10251
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=10251

مجلس نمایندگان به ۱۱ نامزد وزیر کابینه رای اعتماد داد

مجلس نمایندگان به نامزد وزیران مخابرات و تکنالوژی معلومات، اقتصاد، امور سرحدات و قبایل، دفاع ملی، زراعت، آبیاری و مالداری، احیا و انکشاف دهات، امور داخله، ترانسپورت، تحصیلات عالی، کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و فواید عامه رای تایید و به نامزد وزیر وزارت معادن و پترولیم رای رد داد.

مجلس نمایندگان افغانستان به یازده نامزد وزیر کابینه‌ی حکومت رای اعتماد و تنها به یک نامزد وزیر خانم رای رد داد.

نصاب مجلس نمایندگان امروز ۲۲۴ عضو و ۵۰ جمع ۱ درصد ۱۱۳ رای بود.

مجلس نمایندگان به نامزد وزیران مخابرات و تکنالوژی معلومات، اقتصاد، امور سرحدات و قبایل، دفاع ملی، زراعت، آبیاری و مالداری، احیا و انکشاف دهات، امور داخله، ترانسپورت، تحصیلات عالی، کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و فواید عامه رای تایید و به نامزد وزیر وزارت معادن و پترولیم رای رد داد.

هنوز ریاست جمهوری افغانستان نامزد وزیران وزارتخانه‌های امور خارجه، معارف و اطلاعات و فرهنگ را به مجلس نمایندگان معرفی نکرده است.

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در روز معرفی کردن این نامزد وزیران به مجلس نمایندگان، گفت که به زودی سه نامزد وزیر باقی نیز برای گرفتن رای اعتماد معرفی خواهند شد.

شهزاد گل آریوبی، نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلومات ۱۱۵ رای تایید، ۸۱ رای رد، ۲۲ رای سفید و رای باطل ۶ کسب کرد.

محمد مصطفی مستور نامزد وزیر اقتصاد ۱۵۵ رای تایید، ۴۹ رای رد، ۱۰ رای سفید و ۹ رای باطل کسب کرد.

محمد شفیق گل ‌آغا شیرزی نامزد وزیر وزارت امور سرحدات و قبایل ۱۵۸ رای تایید، ۴۹ رای رد، ‍۱۲ رای سفید و ۵ رای باطل کسب کرد.

نرگس نهان نامزد وزیر وزارت معادن و پترولیم ۱۰۷ رای تایید، ۹۳ رای رد، ‍۱۵ رای سفید و ۸ رای باطل کسب کرد.

طارق شاه بهرامی، نامزد وزیر وزارت دفاع ملی ۱۴۱ رای تایید، ۶۵ رای رد، ‍۹ رای سفید و ۹ رای باطل کسب کرد.

نصیر احمد درانی نامزد وزیر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ۱۴۴ رای تایید، ۶۳ رای رد، ‍۹ رای سفید و ۸ رای باطل کسب کرد.

مجیب الرحمن کریمی نامزد وزیر وزارت احیا و انکشاف دهات ۱۲۹ رای تایید، ۷۶ رای رد، ‍۹ رای سفید و ۱۰ رای باطل کسب کرد.

ویس احمد برمک نامزد وزیر وزارت امور داخله ۱۷۳ رای تایید، ۳۵ رای رد، ‍۱۰ رای سفید و ۶ رای باطل کسب کرد.

محمد حمید طهماسی نامزد وزیر وزارت ترانسپورت ۱۴۹ رای تایید، ۵۵ رای رد، ‍۱۱ رای سفید و ۹ رای باطل کسب کرد.

نجیب الله خواجه عمری نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی ۱۲۴ رای تایید، ۷۷ رای رد، ‍۱۳ رای سفید و ۱۰ رای باطل کسب کرد.

فیض الله ذکی نامزد وزیر وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ۱۲۶ رای تایید، ۷۵ رای رد، ‍۹ رای سفید و ۱۳ رای باطل کسب کرد.

یما یاری نامزد وزیر وزارت فواید عامه ۱۵۶ رای تایید، ۴۶ رای رد، ‍۱۷ رای سفید و ۵ رای باطل کسب کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *