• انتشار: ۱۰ دلو ۱۳۹۶
  • ساعت: ۱۱:۰۱ ق.ظ
  • سرویس: تیتر 2
  • کدخبر: 11474
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=11474

قسمت چهارم: واکاوی جعبه سیاه/عبدالرحمان چرا هزاره ها را کُشت؟

درسال ۱۸۸۰ ژنرال روسی اسکو بلوف به نواحی ترکمنستان حمله کرده ودر سال ۱۸۸۱ گوک تپه اخرین پایگاه ترکمنان را تصرف نموده وازرود تجن تا دریایی خزر بعنوان ایالات ماورای بحر خزر جزئی امپراتور روسیه ساخته ودر سال ۱۸۸۱ ناصرالدین شاه شکست خورده قرارداد اخال را درتهران با روس امضا نموده وحاکمیت روس را برسرزمین های اشغالی ایران وهم چنین خوارزم وما وراالنهر به رسمیت می شناسد .

واکاوی جعبه سیاه

یا تحقیق وبرسی پیش زمینه ها وعوامل کشتار هزارها توسط عبدالرحمان:

قسمت چهارم:

سومین موج درسال۱۸۳۷ بوجود می اید ودراین موج بعد از تصرف سرزمین های یاد شده وقرارداد های گلستان وترکمن چای شخص ( تزارنیکولای اول) جهت بازدید از مناطق تصرف شده به ایروان امده وخواهان ملاقات با محمدشاه قاجار شده وشاه که خود دربسطام مشهد بسر میبرد نمایندگان خودرا با سرپرستی ناصرالدین میرزا ولیعهد وامیرکبرمی فرستد هیئت در منطقه ای اوچیمازین ایروان تزاررا ملاقات کرده وتزار ازهیئت با گرمی استقبال می نماید وقول همکاری وکمک به ایران در جهت تصرف هرات را می دهد اما در عمل دراین مرحله کدام خبری نشد .منبع ۸ کتاب ایران در دوره سلطنت قاجار ص۱۴۲

ودر همین زمان روسها طرح نزدیک شدن به دربار محمدشاه را می دهد ومی خواهد که ازاین طریق ایران را بر علیه هرات وقندهار تحریک نماید وبا چنین کارسعی می نماید تا ذهن محمدشاه را ازمناطق تصرف شده توسط روسها خالی وازیاد ش ببرد وبه طمع هرات دلش را خوش وسرگرم نماید ومی خواهد که بامشغولیت ایران درافغانستان ایران تضعیف شده ودرعین حال می خواهد که هرات وقندهار وکابل را تحت الحمایت ضعیف ایران قراردهد وروسها می خواهد بین شاه ایران وسرداران قندهار وکابل ضامن دراجرای کار شود کاپیتان پسکیویچ از طرف تزار مائمور می شود تا در کابل رفته ودوست محمد خان را از تصمییم انگلیس که می خواهد دوست محمد خان را برعلیه ایران حمایت نماید باخبر نموده وتوطئه ای انگلیس را خنثی سازد وروسها می خواهند که با چنین کارزمینه ای حمله به هند را فراهم نماید . منبع ۹ کتاب ایران دوران قاجار ص۲۵۳

این را هم بخوانید:  بالاخره دانشمندان ایتالیایی واکسنی برای مقابله با بیماری «ایدز» ساختند

درسال ۱۸۸۰ ژنرال روسی اسکو بلوف به نواحی ترکمنستان حمله کرده ودر سال ۱۸۸۱ گوک تپه اخرین پایگاه ترکمنان را تصرف نموده وازرود تجن تا دریایی خزر بعنوان ایالات ماورای بحر خزر جزئی امپراتور روسیه ساخته ودر سال ۱۸۸۱ ناصرالدین شاه شکست خورده قرارداد اخال را درتهران با روس امضا نموده وحاکمیت روس را برسرزمین های اشغالی ایران وهم چنین خوارزم وما وراالنهر به رسمیت می شناسد وچنین کار دقیقا یک سال بعد از به حکومت رسیدن عبدالرحمان درافغانستان می باشد .منبع۱۰ کتاب تاریخ ایران وجهان ص ۱۳۷ وکتاب ایران دردوران سلطنت قاجار ص ۲۵۳ وچنین کار ازدید انگلیس مخفی نمانده وسخت کشور انگلیس را ناراحت نموده است .

عوامل شکست فتحعلیشاه در جنگ باروس چند چیز بوده است

۱ – عدم شناخت ازاوضاع جهانی واغاز وگسترش یافتن رقابت های استعماری برای اولین بار درجهان

۲ – عدم توانایی و بهره گیری ازتوان مردمی

۳ – تجمل گرایی

۴ علاقه به ثروت اندوزی

این را هم بخوانید:  اوضاع امنیتی فاریاب وخیم است/جنگ و درگیری میان سربازان امنیتی و طالبان در این ولایت

۵ ناتوانی نظامی درابعاد مختلف منبع۱۲ کتاب تاریخ ایران وجهان ص ۱۲۲

شعرکه مستوفی فتحعلیشاه ازدیوان خود نقل می کند نشانگرعدم اگاهی وی ازشرائیط زمان بوده است واین شعررا فتحعلی شاه بعد از امضای قرارداد ترکمن چای که شمشیر خودرا ازنیام می کشد می گوید

کشم شمشر مینایی*** که شیر از بیشه بگریزد

زنم بر فرق پسکیویچ*** که دود از پطربرخیزد. منبع۱۳ همان صفحه

پسکیویچ فرمانده ای تزاردرجنگ های اشغال سرزمین ها بوده است وپطرهم بنیانگزار اندیشه ای اشغالگری می باشد .

( عین چنین نافهمی را درموضع گیری رهبران هزاره درجنگ با عبدالرحمان می بینیم که توب بالای شتررا تبنه یا جوال دوز بالای نرخروس می خواندند) که حکایت گر نادانی شرائیط روز واضاع جهانی انها بوده است .

تصاویر

۱ ایوان پاسکویچ فرمانده اشغال سرزمین های ایران وطرف امضا کننده قرار داد ترکمن چای

۲ صحنه ای امضای قرار داد ترکمن چای

۳ امیر کبیر که با تزار درایروان ملاقات نموده است

این را هم بخوانید:  «عمران خان» راننده موتر «بن سلمان» می شود

۴ نیکولای اول تزار روس که بعد از تصرف ملک ایران جهت بازدید از ان منطقه امده وبا نماینده ای فتحعلی شاه اقای امیر کبر ومیرزا ناصرالدین ولیعهد در ایروان ملاقات نموده وشاهرا به تصرف هرات تشویق کرده واعلام حمایت نموده است.

نگارنده: اقبال صادقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *