beylikdüzü evden eve nakliyat sarıyer evden eve nakliyat ataköy evden eve nakliyat şişli evden eve nakliyat kadıköy evden eve nakliyat
  • انتشار: ۱۱ دلو ۱۳۹۶
  • ساعت: ۴:۴۰ ب.ظ
  • سرویس: تیتر 2
  • کدخبر: 11504
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=11504

قسمت پنجم: واکاوی جعبه سیاه/عبدالرحمان چرا هزاره ها را کُشت؟

جرج سوم ازسال ۱۷۶۰ تا ۱۸۲۰ همزمان با اشغال کشور هند درسال ۱۸۰۰ وظهور ناپلئون درسال ۱۸۰۳ تا پایان عمر ناپلئون ۱۸۱۵ می باشد اتفاق دیگر دراین دوره ازدست رفتن مستعمره ای امریکای شمالی وتشکیل ایالات متحده می باشد.

واکاوی جعبه سیاه

یا تحقیق وبرسی پیش زمینه ها وعوامل کشتار هزارها توسط عبدالرحمان:

قسمت پنجم

ج انگلیس:

بصورت مقدمه وفشرده نام شاهان انگلیس که درمسایل منطقه ای وافغانستان تاثیر داشته اند اشنا می شویم

 

۱ جرج سوم ازسال ۱۷۶۰ تا ۱۸۲۰ همزمان با اشغال کشور هند درسال ۱۸۰۰ وظهور ناپلئون درسال ۱۸۰۳ تا پایان عمر ناپلئون ۱۸۱۵ می باشد اتفاق دیگر دراین دوره ازدست رفتن مستعمره ای امریکای شمالی وتشکیل ایالات متحده می باشد

۲ – جرج چهارم ازسال ۱۸۲۰ تا ۱۸۳۰ حاکم انگلیس بوده وی بیش ازحد عیاش وقمارباز بوده کدام تحول خاص دردوران خود نداشته است

۳ – ویلیام چهارم از سال ۱۸۳۰ تا ۱۸۳۷ حاکم بوده وباز هم کدام تحول نداشته است

۴ – خانم الکساندرینا ویکتوریا قوی ترین پاد شاه انگلستان می باشد که از سال ۱۸۳۷ تا ۱۹۰۱ به مدت ۶۳ سال حکومت نموده است وچند تحول مهم دراین دوران داشته است الف دردوران ویکتوریا انقلاب صنعتی در انگلیس بوجود امده است در عین حال انسجام قدرت نظامی ودریایی وفنون دیگر نیز در انگلیس رشد جدی داشته است ادامه ای اشغال کشور هند وتحولات افغانستان وبخصوص دوران عبدالرحمان درزمان همین شاه بانو بوده است ولقب پاد شاه اروپا نیز به ویکتوریا داده شده است .

وحال برسی عملکرد کشور انگلیس در حوزه ای مورد بحث را باز نموده وبدانیم که این کشور دراین حوزه چه کرده است

همانطوری که درمقدمه یاد اورشدم که انگلیس بخواطر نداشتن مرز زمینی با کشور های همسایه توجه جدی خودرا نسبت به تکنولوژی دریایی معطوف نموده بود وبهمین جهت نسبت به خیلی از کشور ها قدرت نظامی دریای خودرا قوت بخشیده ومهم ترین کشور زرخیز جهان یعنی هندوستان را درسال۱۸۰۰ به اشغال خود دراورده است ودرطی ۱۴۷ سال پیاپی بصورت جدی تربخش عظیم گنجینه ای متنوع ازجمله طلا ونقره را ازاین سرزمین به انگلستان منتقل نموده است ودرکنار این غارت همیشه نگرانی وخوف جدی از رقبای خود یعنی کشورهای فرانسه وروسیه نیز داشته وهمواره درفکرحراست ونگهداری منافع خود درهند بوده وبرای امنیت ان طرحهای عمیق وپیچیده را درذهن می پروراند افغانستان وایران ازدید گاه سیاست مداران انگلیس نقطه ای اسیب رسانی ودروازه ای ورود دشمنان به هندوستان به حساب می اید وبخصوص وقتی که فتحعلیشاه در سال ۱۸۰۷ با ناپلوئن قرارداد فن کنشتاین را امضا می نماید ودر ماده ای ۱ تا ۵ کاملا انگلیس ومنافعش را درهند درخطرقطعی قرارمی دهد وهمچنین استراتژی گسترش امپراتوری روسیه تا کشورهندوستان وتطبق عملی ان تامناطق قفقاذیه ودریای خزرکه منجر به سه قرارداد بنام های گلستان ،ترکمن چای واخال می شود نگرانی انگلیس را صد چندان نموده وخواب را ازچشم انگلیس وحکران انگلیسی هند می رباید جهت رفع نگرانی انگلیس یک طرح بسیار قوی که ایجاد ( دیوار اهنی وحائیل) باشد را به اجرا می گذارد واین دیوارحائیل باید ازبندر گوادر درکراچی و بلوچستان ایران شروع ووصل به هرات تا کابل ومرزچین امتداد یابد درست همانگونه که ناپلئون می خواست جهت حفظ امنیت سرزمین های تحت تصرف خود ازدریای سیاه تا فلات شرقی ایران دیوارکشی نماید برای اجرای چنین طرح باید انگلیس در دو حوزه ذیل پلان خودرا پیاده کرده ودیوارحائیل را تکمیل نماید.

اول – درحوزه ای ایران :

انگلیس در طول مدت از سالهای ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۵ همواره درتلاش بوده است که ایران وشاهان قاجاررا با تطمیع وزور باسیاست خود هماهنگ نماید اما به دلیل عدم صداقت وسیاست استعماری که داشت نتوانیست اعتماد شاهان قاجاررا با خود جلب نماید لذا همواره سیاست پرتنش وگرم وسرد را داشته وشاهان قاجاری گاه با فرانسه مثل قرارداد فن کنشتاین درسال ۱۸۰۷ وگاه با روسیه نظیرملاقات امیر کبیر وناصرالدین میرزا ولیعهد فتحعلی شاه با شخص تزارروس درایروان درسال ۱۸۳۷ از دست انگلیس به هردو کشور پناه برده وگاه نا چارا با انگلیس بصورت کوتاه مدت کنار امده اند وانگلیس پس ازاینکه متوجه می شود ناپلئون هوای اشغال هند را درسر دارد سفیرانی بسیار با تجربه ای خودرا مثل سیرجان ملکم که به زبان فارسی مسلط بوده وکتاب تاریخ ایران رادردوجلد نوشته است وسرهارد فورجونیز- وسر گورا وزلی ازهند بریتانیا به ایران فرستاده وبا تقدیم هدایا ی کلان به فتحعلی شاه سبب انعقاد قرار دادهای مجمل ) توسط هیئت انگلیسی به رهبری سرهارد فورد جونز ومیرزا شفیع خان مازندرانی صدر اعظم فتح علی شاه درسال ۱۸۰۹ ) می شود .اهداف انگلیس درقرار داد مجمل درسه مورد ذیل خلاصه می شود

الف : ایران را از اتحاد با رقیبان ودشمنان انگلیس بازدارد

ب : ازایران به عنوان پایگاه دفاعی برای حفظ هندوستان استفاده نماید

ج : با تسلط بربازار ایران زمینه ای وابستگی واقتصادی ایران را فراهم نماید منبع۱۴ تاریخ ایران وجهان ص ۱۳۱

وهم چنین سرگرا وزلی سفیر بعدی انگلیس وجان مالکوم با چاپلوسی وزیرکی خاص توانیست که قرارداد مفصل را در ۵ ماده درسال ۱۸۱۲ با فتحعلی شاه به امضا برساند بخواطر اهمت مطلب در موضوع مورد بحث عین مفاد قرارداد مفصل را نقل می نمایم

ماده اول: تاخورشید جهان افروز بر ممالک دولتین معظمین پرتو افکن است وعالم را منور می گرداند این اتحاد ویگانگی بین دولتین در صفحه ای روز گارباقی خواهد ماند وریشه ای شرم اوردشمنی ونفاق برای همیشه قطع خواهد گردید وجای انرا ترتیباتی خواهد گرفت که اسباب کمک ومساعدت بیندوملت باشدوعلل کینه وفسادتا ابد محو خواهد گردید.

ماده دوم :

هرگاه پادشاه افغانستان تصمیم گیرد که به هندوستان حمله نماید چون سکنه ای هندوستان رعایای اعلیحضرت پاد شاه انگلستان می باشند یک قشون کوه پیکربا تمام لوازیم ومهمات ازطرف کار گزاران اعلیحضرت قدر قدرت ایران به افغانستان مائمور خواهد شد که ان مملکت را خراب وویران نماید وتمام جدیت وکوشش را بکار خواهند برد که ان مملکت بکلی مضمحل شده وپریشان گردد.

ماده سوم:

اگر پاد شاه افغانستان مایل گردد که ازدری دوستی وصلح وارد شود دولت ایراندرحین تعیین شرائیط صلح این مسئله را مسلم وحتمی خواهند نمودکه پادشاه افغانستانوقشوناو خیالحمله وهجوم به هندوستان را که جزئ قلم رو پادشاه انگلستان می باشدبکلی از سرخودبیروننماید وانرا برای همیشه ترک گوید.

ماده چهارم:

هرگاه اتفاق افتد که پاد شاه افغانستان یاکسی از ملت فرانسه بخواهد با دولت ایران داخل جنگ گردداولیای دولت پاد شاه انگلستان هرمیزان توپ ومهمات قشونی که ممکن باشد با تمام اسباب ولوازیم ان واشخاص لازیم درهریک از بنادرایران که معین نمایند تسلیم عمال دولت ایرانخواهد نمود. منبع۱۵ کتاب تاریخ ایران نویسنده جان مالکم ص ۷

انگلیس نه تنها به تعهدات خود عمل نکرد بلکه ایران را درجنگ دوم با روسیه درسال ۱۸۲۶ تنها گذاشته وعلاوه بران قرارداد ترکمن چای را نیز بر سر ایران تحمیل نمود منبع ۱۶ کتاب تاریخ ایران وجهان ص۱۳۲

تصاویر

۱ پادشاه انگلستان خانم الکسادرینا ویکتوریا ۶۳ سال حکومت کرد از سال ۱۸۳۷ تا ۱۹۰۱ دقیقا در زمان حاکمیت عبدالرحمان

۲ اصل منبع سند قرارداد مفصل کتاب تاریخ ایران اثر جان ملکم سفیر انگلیس درایران این قرارداد بسیار مطالب را باخود دارد

۳ سیرجان مالکوم

نگارنده: اقبال صادقی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Mobile Porn Videos Xvideos Porn Deutsche Pornos Video Sex Tube Sex Free Porn Movies Xxx Porn Videos Xnxx Videos Deutsche Porno Tv Xxx Deutsche Tube
Www Com Seksi Sie hat einen Schwanz Skinny Teen Trap Sissy pornos fette frauen Videos Hervorragender Dreier der für uns fickt frau mit 3 brustn