• انتشار: ۹ حوت ۱۳۹۵
  • ساعت: ۱۲:۰۹ ب.ظ
  • سرویس: x تیتر دو
  • کدخبر: 1304
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=1304

این روز نباید در قالب یک نام و عنوان بماند

نیروهای امنیتی افغانستان در تمام این سالهای سخت و دشوار با کم ترین امکانات و تجهیزات در برابر تروریزم بین المللی؛ تجاوز اعلام ناشده خارجی و مزدوران جاهل و بی مروت داخلی آنان از وجب وجب خاک کشور دفاع نموده و به همین جهت مستحق سپاس گزاری عمیق و حمایت همه جانبه ملت ما می باشند.

نهم حوت روز نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مبارک باد!

نیروهای امنیتی افغانستان در تمام این سالهای سخت و دشوار با کم ترین امکانات و تجهیزات در برابر تروریزم بین المللی؛ تجاوز اعلام ناشده خارجی و مزدوران جاهل و بی مروت داخلی آنان از وجب وجب خاک کشور دفاع نموده و به همین جهت مستحق سپاس گزاری عمیق و حمایت همه جانبه ملت ما می باشند.

این نیروهای جان برکف و فدا کار با حملات و تهاجمات بی امان خود؛ خواب را از چشمان دشمنان این آب و خاک ربوده و با هجوم های برق آسا بر قلب دشمنان بی رحم مردم ما؛ سعی بلیغ در حفاظت از تمامیت ارضی و پاسداری از نوامیس ملی داشته اند.

اگر از حق نگذریم این نیروهای قهرمان به خوبی و درخشندگی بسیار توانسته اند از غرور و کیان ملی ما حراست نمایند. قطعا ملت ما از مجاهدت ها؛ فداکاری ها و از خود گذری ها و جانبازی های این نیروهای باعزت و با غیرت سپاس گزاری می نمایند. از همین رواست که این روز نباید در قالب یک نام و عنوان بماند؛ دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حاکمیت سیاسی ما باید بدون غفلت و سهل انگاری این روز را به بهترین وجه تجلیل و بزرگداشت نماید. اختصاص این روز( نهم حوت) به نیروهی مستلزم این نکته است تا زمینه جدیی فراهم گردد که ملت ما در جریان فداکاری ها و پیش رفت ها؛ ابتکارات و مجاهدت های خالصانه فرزندان دلیر این دیار قرار گیرند. از این روز لازم است تا ما به عنوان یک دولت – به ویژه حاکمیت سیاسی- و به عنوان یک ملت که فرزندان آن از هر قوم و تباری در این نهاد های ملی مشغول انجام وظیفه های سنگین و دشوار می باشند به چند نکته اساسی توجه لازم و جدی نمایند:

۱- نیروهای امنیتی ما باید جهت ملی شان حفظ شود و برای دفاع از منافع ملی؛ تمامیت ارضی و حفاظت از ارزش های قانون اساسی روز به روز انگیزه بیش تر داده شود.

۲- این به این معناست که نیروهای امنیتی و دفاعی ما نباید خرج جهت گیری ها و جریان سیاسی شوند. نیاز است تا روحیه ملی عاری ازتعصبات و تبعیضات قومی؛ لسانی؛ مذهبی و سمتی و حزبی این نیروها تقویت شود و از بازی های سیاسی بازیگران سیاست دور بمانند.

۳- ضروری است تا مدیران سیاسی کشور به تدارک امکانات؛ ضرورت ها و نیازها و موارد لازم برای این نیروها جدا اقدام نمایند. نیروهای امنیتی و دفاعی ما باید به گونه ارج و قدر و بها داده شود تا با خیال آرام و راحت مصروف سرکوب تروریستها و دشمنان بی رحم این آب و خاک باشند.

۴- نیاز است تا فساد اداری از ناحیه برخی از سیاسیون و مدیران ارشد کشور در تامین امکانات و تجهیزات و نیازمندی های این نیروهای فداکار و جان برکف متوقف گردد تا آن ها بتوانند بدون دغدغه های مادی و سیاسی از کیان و نوامیس و امنیت ملی کشور حراست و پاسداری نمایند.

۵- نیروهای امنیتی و دفاعی ما باید مطابق اصل شایسته سالاری و عدالت اجتماعی سازمان دهی شوند. به امکانات لازم دست یابند و از سوی رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقدیر شوند ورود تعصبات قومی و زبانی و گرایش های سیاسی در صفوف این نیروها شیرازه امنیت و ثبات ملی را از میان خواهد برد.

۶- به جاست تا در این روز مبارک توان دفاعی و نظامی نیروهای ما در قالب اجرای مراسم های خاص به نمایش گذاشته شود. از فداکاری ها و پیش رفت ها و ابتکارات سربازان؛ افسران و بخش ها مختلف به گونه عادلانه و به وجه احسن سپاس گزاری و تقدیر به عمل آید.

۷- نیاز است تا از خانواده های شهدا و فرزندان شان و از فداکاری های مجروحان و جانبازان( شهدای زنده) نیروهای امنیتی و دفاعی ما تجلیل و قدردانی صورت گیرد. میکانیسم ها و سازوکارهای ایجاد شود تا شهادت ها و فداکاری ها و سربازی ها برای دفاع از این آب و خاک یک افتخار و وظیفه ملی تلقی گردد؛ آیا آن مادری که در یک روز سه فرزندش را در راه حفاظت و پاسداری از این کشور قربانی می دهد سزاوار والاترین سپاس گزاری ها نیست؟ آیا خانواده ها و فرزندان چنین قهرمانانی درخور بهترین ارج گزاری ها و رسیدگی ها نیستند؟

۸- به جاست تا جامعه مدنی؛ روشنفکران؛ جامعه تاجران، رسانه های جمعی و اجتماعی و در مجموع آحاد مردم ما در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور احساس مسولیت بیش تری نمایند. از این رو ضروری است تا همه طیف های سیاسی و فرهنگی و خیریه و خدماتی و آحاد مردم ما به گونه که می توانند خالصانه و متواضعانه از این نیروهای فداکار و پاسداران عزت و شرف و نوامیس ما قدردانی نمایند. بدیهی که این ارزج گزاری ها و قدردانی ها باید به گونه ای باشد که نیروهای با افتخار امنیتی و دفاعی ما؛ جان بازی و ایثارگری و شهادت طلبی در راه حفظ سرزمین و نوامیس و امنیت ملی کشور را یک افتخار عظیم به حساب اورند.

هم چنین نیار است تا سخنانی با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور داشته باشم:

به عنوان یک برادر کوچک شما که افتخار نمایندگی از مردم خود را در پارلمان کشور دارم از زحمات و فداکاری های تک تک تان سپاس گزاری می نمایم. بازوان ستبرتان را می بوسم و به روان روشن تان درود می فرستم و از خداوند رحمان و رحیم می خواهم تا با مقاومت و پای مردی تان در سرکوب دشمنان بی رحم این آب و خاک بیش از پیش موفق و سربلند باشید.صریحا اعلام می نمایم چنان چه روزی نیاز باشد در کنار تان علیه نیروهای تروریست و دشمنان سیاه دل و جنایت کار و بی رحم این آب و خاک بجنگم خواهم حنگید.

به عنوان یک خادم و پشتیبان سیاسی شما در خانه ملت و در رسانه های جمعی و اجتماعی تان به شما یاد آور می شوم که فارغ از درگیری ها و بازی های سیاسی در پایتخت کشور؛ وحدت نظر و عمل تان را حفظ نمایید. خود را ار درگیری ها و بازی های سیاسی و قومی و سمتی و مذهبی دورنگهدارید. فراموش نکنید که وحدت نظر و عمل شما تنها منبع پایان ناپذیر دفاع از قانون اساسی و وحدت ملی و حفاظت از ارزش های اسلامی و ملی ما می باشد.

به عنوان یک خادم کوچک ملت شما تذکر می دهم که دشمنان این کشور بیش ترین تلاش را به خرج می دهند تا با ایجاد یک جنگ گسترده روانی؛ در میان صفوف شما رخنه و شکاف ایجاد نمایند. باید با دشمن شناسی و فهم شیوه های پیچیده جنگ های روانی در انجام وظایف تان و پیش بردن جنگ های گرم مجدانه و غیورانه اقدام نمایید.

به عنوان یک شهروند عادی این کشور که چند روزی را در مدرسه و دانشگاه گذرانده است یاد آوری می کنم که باید موازی با پیش برد جنگ های گرم و جنگ های روانی علیه دشمنان افغانستان؛ به نوسازی و بازسازی مستمر نهادهای تان اقدام نمایید. در این زمینه نیروهای فداکار کوماندو؛ نیروهای ارزشمند خاص پولیس فداکاری ملی و قطعات ورزیده و بسیار ماهر ریاست عمومی امنیت ملی کشور می تواند یک الگوی بسیار مثبت برای همه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور باشد. باید از این نیروها آموخت و از تجربیات سربازان و فرماندهان این نیروها برای کل بدنه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور درس گرفت.

در پایان از ریاست جمهوری و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان می خواهم تا با استفاده از روز نهم حوت- به عنوان روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور- برای تقویت همبستگی ملی و تقویت وحدت ملی و رعایت عدالت اجتماعی اقدام موثرتر نمایند.

از خداوند موفقیت و سعادت شما نیروهای سربلند و فداکار و مایه آرامش و امید ملت بزرگ افغانستان را خواهانم. در پناه خداوند توانا و دادگر باشید.

عارف رحمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *