• انتشار: ۱۳ جوزا ۱۳۹۶
  • ساعت: ۱۰:۱۰ ق.ظ
  • سرویس: توره های فیس بوکی
  • کدخبر: 3386
  • لینک کوتاه: http://www.barchinews.com/?p=3386

انتحاری ابزاری برای مهار خیزش های مدنی

روز گذشته حین برگشت از چهار راه زنبق به شفاخانه امیرجنسی که شماری از تظاهر کننده گان و اقارب شهداو مجروحین تجمع کرده بودند و برعلیه حکومت و افرادی که برعزیزان شان گلوله باری کرده بودند شعار میدادند.

روز گذشته حین برگشت از چهار راه زنبق به شفاخانه امیرجنسی که شماری از تظاهر کننده گان و اقارب شهداو مجروحین تجمع کرده بودند و برعلیه حکومت و افرادی که برعزیزان شان گلوله باری کرده بودند شعار میدادند. کمی این طرف تر سرچهار راه نرسیده به شفاخانه بایک تن از اقارب شهدای جنبش روشنایی روبرو شدم که در تظاهرات شرکت کرده بود، ایشان گفت من چند دقیق است که انیجا رسیده ام، در آنجا تعداد از رنجرهای بدون پلت پولیس نیزمتوقف بودند،شخص یاد شده گفت من چند دقیق پیش اینجا رسیده ام و یک نفر را دیدم که سرو کله اش پیچانده بود واز سوی چند تا عسکر مسلح محافظت میشد آن شخص خیلی مشکوک بنظر میرسید مثلیه کدام انتحاری باشه و منتظر یک فرصت..

امروز کارنیزوین کابل گفته ما تامین امنیت تظاهر کننده گان را نمی توانیم و اطلاعاتی که به مارسیده انتحار کننده ها قصد حمله گروهی به تظاهر کننده گان را دارد؛خوب گیریم این اطلاعات درست است و شماهم راست میگوئید پس مسئولیت گار نیزیون و نیروهای امنیتی چیست و چرا رفته آن انتحاری های که در خانه های محافظت شده و امن منتظر دستور انتحار اند را نیست و نابود نمی کنید؟ یا باز منتظر اید که جماعت کثیر مانند ده مزنگ گیرد هم بیایند آنهارا آورده در میان مردم منفجر کنید..

حکیم مظاهر عکاس و خبرنگار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *