کودتا در افغانستان امکان پذیر نیست

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در واکنش به گفته‌های شماری از رهبران سیاسی گفته است که طرح کودتا، ایجاد اداره‌ی موقت و برگزاری انتخابات زودهنگام ناممکن و در تضاد با منافع ملی و خلاف قانون اساسی است.

روایت یک درد

​پس از ظلمتهای شبگیر باردیگر آذرخش خشم به صدا درآمد، سحرگاه دوم اسد سال نود و پنچ، چهل- دختران دامن تکانید و جنبش عظیم از نسل آزادهاش را با شعارهای آزادگی راهی خیابان کرد. چه شور و شعف افتاده بود بر تنهای رنجیده و چه طنین انداز شده بود، فریادهای برگلو مانده؛ هنوز خورشید سر بر نیاورده و ستیغ کوهها از پرتو نورش طلایی نشده بود، که جادههای غرب کابل، مملو از عدالت خواهان و ره روان روشنایی گشته بود.

انتقاد از محدود شدن حکم اعدام در افغانستان

سازمان عفو بین‌الملل در حالی که از تصمیم وزارت عدلیه افغانستان مبنی بر کاهش حکم اعدام استقبال کرده است اما برخی کارشناسان معتقدند که این اقدام دولت کابل مجرمان را جسورتر می‌کند.

کودتا در افغانستان امکان پذیر نیست

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در واکنش به گفته‌های شماری از رهبران سیاسی گفته است که طرح کودتا، ایجاد اداره‌ی موقت و برگزاری انتخابات زودهنگام ناممکن و در تضاد با منافع ملی و خلاف قانون اساسی است.

دولتِ فتنه گر

مبالغه نکرده ایم اگر بگوییم که در هیچ برهه ای از تاریخ سیاسی این کشور- طوری که حالا- شاهد گسترش فساد، ضعف و ناکامی دولت، آشفتگی و سراسیمگی، فساد و کساد، خمود و جمود و این همه بی نظمی و جرم و جنایت در کشور نبوده ایم.

تقابل منافع ملی آبی با درایت قابل حل است

بیش از سه دهه جنگ و بی نظمی و نداشتن حاکمیت قوی و نبود دولتی مقتدر در افغانستان بسیاری از فعالیت‌ها و انجام پروژه‌های زیر ساخت‌های اساسی از جمله استفاده بهینه از آب‌های قابل استفاده و در دسترس را غیر ممکن ساخته و مردم از مزایا و ارزش‌های آن محروم مانده اند.

عاقبت تلخ عروسی با داعشی ها

دخترانی که فریب داعش را خوردند و به عنوان عروس های داعش به آن ها پیوستند، اینک در میان سنگرهای درهم شکسته و کشورهایشان قرار گرفته اند؛ کشورهایی که به احتمال زیاد خواهان بازگشت شان نیستند.

جنگ سیاسی-رسانه ای شبکه الجزیره، عربستان و کشورهای خلیج

نقش شبکه ی الجزیره و تاثیر عمیقش بر مخاطبان عرب زبان و دیگر مخاطبان بر همگان روشن است. این شبکه توجه مخاطبان زیادی را چه از طرف موافق و چه از جبهه های مخالف خود جلب نموده و بسیاری از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، منتقدان و فعالان رسانه ای مشهور و حرفه ای تحت اشراف این شبکه فعالیت می نمایند.

بازیگران خارجی از آسیب‌پذیری افغانستان سوءاستفاده می کنند

رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که مداخله امریکا و کشورهای غربی پس از حملات ۱۱ سپتامبر مبتنی بر اصول حقوق بشری یا حفاظت از کرامت انسانی نبوده و عدم استراتژی جامع و دراز مدت برای افغانستان باعث بحران در کشور شده است.